W Goleniowie powstaną nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych

13:48
Fot. Adam Fedorowicz

Gmina Goleniów wybuduje Zakład Aktywności Zawodowej. Powstanie on w Goleniowskim Parku Przemysłowym i zatrudni około 150 osób.

Budowa obiektu to forma wsparcia procesów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych oraz ważny element gminnego systemu aktywizacji społeczno-zawodowej. Ponadto ZAZ pomagać ma w rehabilitacji i przygotowaniu osób do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Powstanie nowej społecznej infrastruktury  pozwoli na utworzenie około 150 miejsc pracy, w tym 120 dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni ZAZ-u świadczyć będą usługi kuchenne, pralnicze, ogrodnicze, poligraficzne i w zakresie gospodarstw domowych.

Koszt inwestycji oszacowano na ponad 18 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to 9 mln zł. Prace budowlane ruszą na w drugiej połowie 2017 roku. Ich zakończenie przewidziano na wrzesień 2018 roku. Pierwsi podopieczni trafią do placówki w styczniu 2019 roku.

To wymierny efekt budowania konkretnej pomocy dla osób niepełnosprawnych, a szczególnie niepełnosprawnej młodzieży w Goleniowie. Panie Marszałku, za współpracę i zaangażowanie serdecznie dziękuję. To właśnie władze samorządu województwa zaraziły nas ideą stworzenia w gminie takiego miejsca. Myślę, że to jeden z najważniejszych podpisów, jaki składam na dokumentach jako burmistrz – przekonywał Robert Krupowicz.

Projekt będzie realizowany w ramach Osi 9 RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.2 „Infrastruktura społeczna”. W parafowaniu dokumentów dających zielone światło inwestycji udział wzięli członkowie goleniowskiego stowarzyszenia „Niepokonani”, którzy za kilkanaście miesięcy będą jego pracownikami.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego