Trwa nabór do projektów WUP. Skorzystają pracodawcy i rodzice

Dzięki pierwszemu z projektów, pracodawcy z województwa zachodniopomorskiego będą mogli ubiegać się o środki na zatrudnienie pracownika w wysokości 30 tys. zł. Drugi projekt oferuje z kolei wsparcie dla rodziców w postaci refundacji kosztów pobytu dziecka do lat 5, np. w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub u niani – do wysokości 1200 zł. Nabory do projektów ruszą 6 kwietnia 2022 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie z początkiem roku pozyskał w konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki finansowe z rezerwy Funduszu Pracy w kwocie blisko 8 mln zł.  Uznanie ministerstwa zyskały dwa pomysły na realizację pilotażowych projektów związanych z aktywizacją zawodową blisko 300 bezrobotnych osób. Projekty są realizowane w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy (PUP).

Nabory we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy, biorących udział w projektach, zostaną uruchomione 6 kwietnia – ogłasza Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Przyznane dotacje pochodzą z konkursu „Stabilna praca – silna rodzina”, którego celem było wypracowanie nowych metod, narzędzi oraz sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom tworzącym miejsca pracy, w celu stworzenia rozwiązań systemowych.

Cenny voucher zatrudnieniowy

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt „Voucher zatrudnieniowy” otrzymał najwyższą kwotę dofinansowania w całym konkursie w wysokości blisko 5,5 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia pracodawcy z województwa zachodniopomorskiego będą mogli ubiegać się o środki do 30 000 zł w postaci „Vouchera zatrudnieniowego”. Voucher będzie mógł zostać przeznaczony przez pracodawcę na odpowiednie przygotowanie pracownika i/lub jego stanowiska pracy zgodnie z określonym szerokim i elastycznym katalogiem kosztów.

Ze wsparcia skorzysta minimum 83, a maksymalnie 166 pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy otrzymają dofinansowanie w wysokości 30 000 zł (1 Voucher Zatrudnieniowy = 1 stanowisko pracy) lub 60 000 zł (2 Vouchery Zatrudnieniowe = 2 stanowiska pracy). Jeden pracodawca może otrzymać maksymalnie 2 vouchery w ramach projektu.

Istotną zaletą tego narzędzia jest to, że odwrotnie niż przy innych instrumentach oferowanych przez urzędy pracy, pracodawca otrzymuje środki od razu po podpisaniu umowy – w formie dofinansowania, a nie refundacji poniesionych kosztów.

Środki muszą być przeznaczone na zatrudnienie skierowanej przez PUP osoby bezrobotnej, zgodnie z określonym katalogiem kosztów, w tym m.in: szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań, jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy (np. dotyczące zmiany kwalifikacji lub ich dostosowanie, coachingu), wynagrodzenie pracownika wraz z jego pochodnymi, doposażenie stanowiska pracy, czy też zakupienie środka trwałego do firmy, niezbędnego do praktycznego przygotowania stanowiska pracy dla zatrudnianej osoby bezrobotnej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 12 powiatowymi urzędami pracy w: Białogardzie – 10 voucherów, Choszcznie – 10 voucherów, Drawsku Pomorskim – 10 voucherów; Gryfinie – 12 voucherów; Kamieniu Pomorskim – 11 voucherów; Łobzie – 15 voucherów; Myśliborzu – 10 voucherów; Sławnie – 20 voucherów; Stargardzie – 8 voucherów; Szczecinku – 30 voucherów; Świdwinie – 20 voucherów; Wałczu – 10 voucherów.

Wszystkie szczegółowe informacje, w tym kontakt do partnerów realizujących projekt, znajdują się na stronie internetowej.

Projekt będzie realizowany  do 31 sierpnia 2023 r., a jego budżet to 5 492 000 zł.

Aktywny Rodzic

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

W ramach drugiego projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaplanował rozwiązania mające na celu ułatwienie powrotu do pracy bezrobotnym rodzicom, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 5.

Dzięki projektowi rodzice będą mogli zawnioskować o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (koszty pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku, w klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub u niani).

Refundację można otrzymać na maksymalnie 12 miesięcy (tj. do 12 refundacji) względem konkretnego dziecka, licząc od dnia rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 5 rok życia.

Uczestnicy projektu uzyskają prawo do refundacji faktycznie poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w danym miesiącu w wysokości do 1200 zł (jednak nie więcej niż wynosi opłata w placówce). Warunkiem jest podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Innowacją w projekcie jest rozszerzenie grupy docelowej, w stosunku do rozwiązań przyjętych w Zachodniopomorskich Małych Skarbach, o rodziców dzieci do lat 5, czyli również w wieku przedszkolnym.

Wsparcie przewidziane jest dla 136 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w 9 powiatowych urzędach pracy: w Białogardzie – 10 uczestników, Gryficach – 10 uczestników, Kamieniu Pomorskim – 11 uczestników, Łobzie – 15 uczestników, Myśliborzu – 10 uczestników, Policach – 10 uczestników, Szczecinku – 20 uczestników, Świdwinie – 10 uczestników, Szczecinie – 40 uczestników.

Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2023 r., a jego wartość to 2 384 768,00 zł.

Każdy z partnerów, biorących udział w projektach „Voucher Zatrudnieniowy” i „Aktywny Rodzic”, na swoich stronach internetowych zamieścił informacje o projekcie wraz z Regulaminem i dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o wsparcie.

Nabór uczestników rozpocznie się we wszystkich PUP w jednym terminie, 6 kwietnia. Ich zakończenie, będzie już określane indywidualnie przez każdy urząd.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl