Raport: największe spadki ofert pracy w zawodach z wykształceniem ścisłym lub inżynieryjnym

08:44
ofert pracy
Zdjęcie ilustracyjne

W maju największe spadki ofert pracy dotyczyły zawodów z wykształceniem ścisłym lub inżynieryjnym – wynika z najnowszego Barometru Ofert Pracy. Więcej wakatów niż przed miesiącem pojawiło się dla zawodów niewymagających zaawansowanych kwalifikacji oraz w usługach.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, po czterech miesiącach wzrostów w maju nieznacznie spadł do 258,2 pkt. W kwietniu wyniósł 262,9 pkt. „Skala spadków wskazuje na korektę słabej tendencji wzrostowej” – stwierdzili jego autorzy. W maju 2023 r. wskaźnik ukształtował się na poziomie 299,9 pkt.

Według autorów opracowania pracodawcy nie śpieszą się z nasilaniem rekrutacji, choć w niektórych kategoriach liczba wakatów jest obecnie na „wysokim poziomie”. „W większości pozostałych przypadków liczba ogłaszanych ofert pracy oscyluje na stałym poziomie albo nadal się kurczy” – zauważono.

Jak wynika z Barometru Ofert Pracy w maju więcej niż przed miesiącem wakatów pojawiło się dla zawodów niewymagających zaawansowanych kwalifikacji oraz w usługach. „Dla przedstawicieli tej pierwszej grupy ofert sukcesywnie przybywa niemal od półtora roku. Spośród wszystkich szerokich grup wakatów jedynie ta grupa przekroczyła obecnie poziom poprzedniego szczytu sprzed maja 2022 r.” – podkreślono.

Dodano, że w usługach, z wyjątkiem lutego, w którym wystąpił niewielki spadek, popyt na pracowników sukcesywnie wzrasta przez cały bieżący rok.

Autorzy Barometru zwrócili uwagę, że w pozostałych grupach zawodowych ogłoszeń zatrudnienia ubyło,przy czym relatywnie największe spadki notujemy w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych. Po trzymiesięcznym wyhamowaniu liczba wakatów z powrotem zaczęła maleć i obecnie oscyluje wokół najniższego poziomu od września 2020 r.” – podali.

W zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych w maju więcej niż przed miesiącem wakatów ukazało się jedynie dla pracowników bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz handlu internetowego, „choć w tej drugiej kategorii wzrost był znikomy” – zaznaczono. W pozostałych obszarach w skali miesiąca wystąpiły spadki, przy czym relatywnie największe wystąpiły dla administratorów systemów informatycznych, inżynierów oraz programistów.

Eksperci ocenili, że aktywność pracodawców w zatrudnianiu absolwentów kierunków ścisłych, w tym głównie w informatycznych, „pozostaje osłabiona”.

Dodali, że po dwóch latach spadków w niektórych kategoriach ofert liczba wakatów nadal maleje. Dalsze spadki obserwujemy w teleinformatycznej administracji, w zawodach inżynieryjnych oraz badaniach.

Wśród ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk społecznych i prawnych w maju wzrost wystąpił jedynie w kilku kategoriach. Były to zawody związane z obsługą klienta, pracą na infolinii, branżą nieruchomości oraz pracą biurową.

Relatywnie największe spadki notujemy dla specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz pracowników działu zaopatrzenia i działu prawnego. Mimo ostatniego wzrostu liczba ogłoszeń skierowanych do pracowników call center, jak również do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomistów, grafików, sprzedawców oraz pracowników działu zaopatrzenia nadal ustawicznie maleje” – podano w raporcie.

Wyjaśniono, że w większości kategorii spadki mają charakter koniunkturalny, choć są również kategorie, w których wakatów ubywa od lat. „Są one związane z grafiką oraz handlem” – wskazali eksperci. „Zapotrzebowanie na pracę w call center maleje z powodu coraz większego upowszechnienia inteligentnych infolinii i chatbotów” – dodali.

Oprócz kategorii, w których wakatów ubywa, Barometr notuje też takie, w których spadki wyhamowały. „Były one związane z branżą bankową, pracą biurową, marketingiem oraz prawem. Wakatów przybywa z kolei w obsłudze klienta oraz nieruchomości” – podano.

Według danych Barometru także w branży edukacyjnej, po stosunkowo dużych spadkach w ub. r., liczba ogłoszeń o pracy sukcesywnie wzrasta od pięciu miesięcy. Mimo to wakatów nadal jest mniej niż przed rokiem – dodano. „Największe spadki w skali miesiąca wystąpiły w branży medialnej oraz w szeroko pojętej logistyce. W logistyce na skutek dotychczasowych spadków koniunkturalnych liczba wakatów zmalała do poziomu najniższego od stycznia 2021 r. ” – zaznaczyli autorzy opracowania.

Zauważyli też, że w przekroju regionalnym, po wyłączeniu sezonowości, w maju spadek liczby internetowych ofert zatrudnienia wystąpił w większości województw. Eksperci podkreślili, że wzrost liczby ogłoszeń zatrudnienia w maju wystąpił jedynie w woj. wielkopolskim oraz lubuskim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu prac o charakterze sezonowym, w kwietniu pozostała na poziomie sprzed miesiąca równym 5,0 proc. W relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku jest ona niższa o 0,1 p. proc.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych. (PAP)

 

/Źródło: naukawpolsce.pl Autorka: Anna Bytniewska/