Najnowsze dane o bezrobociu i rynku pracy w zachodniopomorskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie opublikował raport, który przedstawia dane na temat rynku pracy w zachodniopomorskim w lutym 2022 roku oraz wstępne dane na temat bezrobocia w marcu.

Raport przedstawia takie informacje jak:

 • stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach
 • liczba osób bezrobotnych w województwach
 • stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa zachodniopomorskiego
 • liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego
 • bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim

Ponadto raport zawiera dane dotyczące nastrojów zatrudnieniowych pracodawców w zachodniopomorskim również w kontekście wydarzeń na Ukrainie.

Liczba osób bezrobotnych w powiatach woj. zachodniopomorskiego (stan na koniec lutego 2022 roku):

Łączna liczna bezrobotnych w lutym 2022 roku wynosiła 45 143. Bezrobotni według wieku:

 • 60 lat i więcej – 3 554
 • 55-59 lat – 5 074
 • 45-54 lata – 9 275
 • 35-44 lata – 11 719
 • 25-34 lata – 11 215
 • 18-24 lata – 4 306

Bezrobotni według wykształcenia:

 • gimnazjalne/podstawowe i poniżej – 14 970
 • zasadnicze zawodowe/branżowe – 10 938
 • średnie ogólnokształcące – 5 800
 • policealne i średnie zawodowe/branżowe – 8 243
 • wyższe – 5 192

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim (stan na koniec lutego 2022 roku):

 • 7,3% – stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim – bez zmian w stosunku do stycznia 2022 r.,
 • 5,5% – stopa bezrobocia w Polsce – bez zmian w stosunku do stycznia 2022 r.,
 • spadek stopy bezrobocia o 1,5 punktu procentowego w województwie zachodniopomorskim i o 1,1 punktu procentowego w Polsce
  w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (2022 do 2021 roku),
 • spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 9,9 tys. osób w województwie zachodniopomorskim i 177,7 tys. osób w Polsce w porównaniu
  do analogicznego okresu w roku ubiegłym (2022 do 2021 roku),
 • powiat miasto Szczecin – powiaty (zachodniopomorskie) o najniższej stopie bezrobocia – 3,4%,
 • białogardzki – powiat (zachodniopomorskie) o najwyższej stopie bezrobocia – 17,3%,
  udział bezrobotnych w wybranych kategoriach:
  – bez prawa do zasiłku – 86,4%,
  – do 25 roku życia – 9,5%,
  – długotrwale bezrobotni – 56,7%,
  – powyżej 50 roku życia – 28,9%,
  – bez kwalifikacji zawodowych – 35,7%,
  – niepełnosprawni – 5,3%.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców

Z badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2022 r.” wynika, że:

 • spośród 401 biorących udział w badaniu pracodawców, 20% przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 7% zamierza redukować etaty, a 63% nie planuje zmian w najbliższym kwartale.
 • zdaniem 34% zachodniopomorskich pracodawców, prowadzone działania wojenne na Ukrainie negatywnie wpłyną na prowadzoną działalność. Najwięcej obaw mają firmy z branży budowlanej 52,2%. Niepokój zauważalny jest również w branżach produkcyjnej/transportowej, gdzie blisko 51% firm wskazuje na duże obawy w tym zakresie. Jednocześnie ok. 30% pracodawców nie podziela tej opinii, a 36% badanych nie ma zadania.

Pełen raport dostępny TUTAJ.

Wstępne dane o bezrobociu w marcu 2022 roku

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w marcu 2022 roku wyniosła 44 218 osób. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 925 osób (2,0%), a w porównaniu z marcem 2021 roku jest niższa o 9 599 osób (17,8%).

Według wstępnych danych na dzień 4 kwietnia 2022 roku w urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego od 24 lutego zarejestrowano 665 obywateli Ukrainy w tym w ramach udzielonej pomocy związanej z konfliktem zbrojnym 305 osób.

Dane dostępne TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl