Nabór do projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”

Trwa nabór do projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”. Osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą mają czas do 22 lipca na złożenie wymaganych dokumentów.

Nabór prowadzi Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. O środki na założenie własnej firmy mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają 18-29 lat,
  • są bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. [np. w wyniku nieprzedłużenia umowy o pracę/zlecenie/dzieło, rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, wypowiedzenia umowy przez pracodawcę np. z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. lub zamknięcia własnej działalności gospodarczej] wskutek pandemii COVID-19,
    zamieszkują w woj. zachodniopomorskim i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,
  • nie są uczestnikami innego projektu EFS z zakresu aktywizacji zawodowej,
  • nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie zgodnie z zapisami § 4 regulaminu rekrutacji.

 

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać:

  • ze szkoleń nt. „ABC Przedsiębiorczości”,
  • z doradztwa w przygotowaniu biznesplanu,
  • z dotacji na założenie działalności gospodarczej do 23 050,00 zł m.in. na zakup sprzętu, wyposażenia, środka transportu, remont pomieszczeń itp.,
  • z finansowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy w średniej miesięcznej kwocie 2 500,00 zł netto na wydatki związane z prowadzeniem działalności, w tym koszty ZUS, usług księgowych, opłat za media itp.

Kandydatami do projektów mogą być również studenci studiów dziennych oraz zaocznych.

Szczegóły dotyczące naboru znajdziesz w pliku PDF dostępnym TUTAJ.

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin
e-mail: dotacje@zgd.com.pl
tel. 517 367 203
tel. 517 663 672

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl