Blisko 24 mln zł na vouchery zatrudnieniowe na Pomorzu Zachodnim

Województwo zachodniopomorskie uruchomiło program wsparcia, mający na celu tworzenie nowych miejsc pracy poprzez przyznawanie voucherów zatrudnieniowych dla pracodawców. Vouchery te, o wartości 40 tys. zł każdy, mogą być wykorzystane na szkolenia, pensje pracowników oraz doposażenie stanowisk pracy. Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych i wspieranie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Ogłoszenie programu

Program został przedstawiony w piątek, 28 czerwca 2024 roku, przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Szczecinie Andrzeja Przewodę. Marszałek Geblewicz podkreślił, że program ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu, które dawniej było poważnym problemem w regionie, szczególnie po transformacji ustrojowej.

Kontynuacja pilotażu

Vouchery zatrudnieniowe są kontynuacją pilotażowego programu wdrażanego przez WUP w Szczecinie we współpracy z 12 powiatowymi urzędami pracy dwa lata temu. Program ten spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony pracodawców. W ramach pilotażu 136 pracodawców skorzystało z voucherów, a spośród 165 bezrobotnych, którzy uczestniczyli w projekcie, 130 utrzymało zatrudnienie przez co najmniej 12 miesięcy.

Jak uzyskać voucher?

Pracodawcy mogą ubiegać się o vouchery zatrudnieniowe w powiatowych urzędach pracy, które realizują projekt. Warunkiem otrzymania vouchera jest zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP i zapewnienie ciągłości jej zatrudnienia przez 12 kolejnych miesięcy. Program jest skierowany do osób bezrobotnych, w szczególności do kobiet, młodych ludzi, osób 55+, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami.

Przeznaczenie voucherów

Środki z voucherów mogą być wykorzystane na:

 • Szkolenia dostosowane do potrzeb firmy,
 • Wynagrodzenie pracownika i jego składki,
 • Koszty dojazdu do pracy,
 • Relokację w przypadku zmiany miejsca zamieszkania,
 • Doposażenie stanowiska pracy,
 • Zakup odzieży roboczej i środków BHP.

Dostępność voucherów

Vouchery będą dostępne w 16 powiatowych urzędach pracy w regionie, w tym:

 • Goleniów (60 voucherów),
 • Szczecinek (40 voucherów),
 • Gryfino (12 voucherów),
 • Police (28 voucherów),
 • Drawsko Pomorskie (21 voucherów),
 • Gryfice (50 voucherów),
 • Sławno (25 voucherów),
 • Szczecin (20 voucherów),
 • Łobez (26 voucherów),
 • Wałcz (30 voucherów),
 • Myślibórz (15 voucherów),
 • Świdwin (60 voucherów),
 • Choszczno (15 voucherów),
 • Świnoujście (16 voucherów),
 • Kamień Pomorski (41 voucherów),
 • Kołobrzeg (20 voucherów).

Finansowanie

Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 23 945 683,08 zł, co pozwoli na przyznanie 479 voucherów zatrudnieniowych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl