ZWiK będzie produkował jeszcze więcej czystej energii

09:57
ZWiK
Fot. UM Szczecin

Właśnie kończy się inwestycja, która spowoduje, że w oczyszczalni ścieków ,,Pomorzany”, zwiększy się ilość biogazu, który pochodzi z fermentowania osadów ściekowych. To znaczy, że zakład przy ulicy Szczawiowej wyprodukuje więcej czystej energii, aby zaspokoić swoje potrzeby.

Dlaczego ta inwestycja jest ważna?

Inwestycja polega na rozbudowie węzła obróbki osadu razem z niezbędną infrastrukturą techniczną. Najważniejszą częścią tego przedsięwzięcia jest wybudowanie nowej, wydzielonej komory fermentacji. Zbiornik docelowo będzie mieścił około 5000 m3 czynnego osadu. To trzeci tak zwany WKF, który znajduje się na ,,Pomorzanach”. W tej inwestycji zostały utworzone również pomieszczenia węzła cieplnego i  maszynowni, w tym szereg instalacji i urządzeń obsługujących nową komorę fermentacji.

Nowe instalacje umożliwią zwiększenie produkcji biogazu uzyskiwanego z fermentacji. Będzie to miało przełożenie na większą produkcję energii elektrycznej i cieplnej. W gazogeneratorach wyprodukowana będzie energia elektryczna na potrzeby funkcjonowania całego obiektu. Szacunki mówią o tym, że całkowita wydajność instalacji będzie dopiero wiosną 2023 roku. Wtedy samowystarczalność energetyczna oczyszczalni Pomorzany osiągnie poziom ok. 55%.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu ,,Czysta Odra w Szczecinie – etap 2″. Jej wykonawcą jest konsorcjum firm: WTE Wassertechnik (Polska) Warszawa i  PUH „Rusiecki” Adam Rusiecki Szczecin. Wartość umowna zadania wynosi nieco ponad 21,7 mln zł brutto.

O ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie

ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie jest liderem wśród krajowych firm wodociągowych w dziedzinie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wytwarza energię z farm fotowoltaicznych, turbiny Francisa oraz z biogazu w obu szczecińskich oczyszczalniach tj. Pomorzany i Zdroje. Ze względu na błyskawicznie zwiększające się ceny energii, spółka planuje kolejne inwestycje w energetykę opartą na OZE. Łącznie Spółka na swoje potrzeby pozyskuje 25 % energii z własnych źródeł.

ZWiK
Fot. UM Szczecin
ZWiK
Fot. UM Szczecin
ZWiK
Fot. UM Szczecin
ZWiK
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl