Zostanie otwarte przejście al. Fałata. Kolejne foto wieści z budowy – Węzeł Łękno

Widoczne są postępy na budowie Węzła Łękno. Prace prowadzone są zarówno przy budowie układu drogowego, jak również torowiska kolejowego i tramwajowego. Jest też dobra wiadomość dla pieszych i rowerzystów. Na majówkę otwarte zostanie przejście al. Fałata.

Zintensyfikowane roboty budowlane toczyły się w ostatnim czasie w okolicy stacji benzynowej i na al. Wojska Polskiego.

al. Fałata
Fot. UM Szczecin

Układane były krawężniki, wykonywano stabilizację podłoża na wjeździe powstającego parkingu. W ciągu al. Wojska Polskiego układana była kostka betonowa.

Fot. UM Szczecin

Prowadzono również prace przy profilowaniu kruszywa.

Na kolejnych odcinkach torowiska kolejowego układana była warstwa ochronna.

al. Fałata
Fot. UM Szczecin

Podbijano również tor kolejowy.

Fot. UM Szczecin
al. Fałata
Fot. UM Szczecin

Z kolei w ramach robót przy torowisku tramwajowym, wykonywane było spawanie szyn oraz podklejano profile przyszynowe.

Fot. UM Szczecin

Prace toczą się też przy budowie wiaduktów znajdujących się w ciągu al. Wojska Polskiego.

al. Fałata
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
al. Fałata
Fot. UM Szczecin

Zostanie otwarte przejście al. Fałata

Od 1 maja br., przywrócone zostanie przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu al. Fałata i ul. Zaleskiego.

Dodatkowo udostępniony zostanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Fałata od ul. Zaleskiego do ul. Bułgarskiej.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej.

Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego.

Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowity koszt prac to ponad 137 mln zł brutto.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O.  Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl

Wcześniejsze fotorelacje z budowy:

Wiosenne zdjęcia Węzła Łękno. Zmiana organizacji ruchu od 24 marca 2021 r.

Kolejne wieści z budowy Węzła Łękno [zdjęcia]

Węzeł Łękno – wieści z budowy [zdjęcia]

Węzeł Łękno: nowe wieści i zdjęcia z placu budowy