Zmiany w organizacji ruchu na Alei Wyzwolenia od 17 grudnia

Będzie kolejna zmiana w organizacji ruchu w rejonie Alei Wyzwolenia. Kierowcy i pasażerowie powinni się poruszać ze szczególną ostrożnością od 17 grudnia 2022 roku.

Gdzie są wykonywane prace?

Prace prowadzone są  kilku miejscach w tym samym czasie. W poprzednim tygodniu realizowano zalewki w strefie przyszynowej i betonowanie zabudowy szynowej na alei Wyzwolenia. Na torach było przeprowadzane szlifowanie spawów. Na ulicy wykonywano również prace elektro-energetyczne, przyłączeniowe wodociągów i brukarskie. Na ulicy Orzeszkowej zrobiono koryto drogowe, umocniono skarpy i zamontowano wiaty przystankowe.

Planowane prace w najbliższych dniach

– Prace bitumiczne – uzupełnienie brakujących warstw asfaltowych w jezdniach i torowisku na odc. ul. Malczewskiego – ul. Ofiar Oświęcimia oraz przy ul. Felczaka

Prace brukarskie – wykonanie chodników na odc. Rondo Giedroycia – Plac Kilińskiego – Felczaka, Ofiar Oświęcimia, Piłsudskiego przy hotelu Radisson

Wykonanie podbudowy pod torowisko i prawą jezdnię oraz chodniki – odc. Rondo Giedroycia – ul. Odzieżowa

Wykonanie dolnej podbudowy z betonu pod szyny – przy Placu Kilińskiego

Wykonanie zabudowy międzyszynowej z betonu – przy Placu Kilińskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Lubomirskiego

Regulacja oraz naprawa istniejących studni teletechnicznych – Al. Wyzwolenia

Wykonanie kanalizacji kablowej na odc. Plac Kilińskiego – ul. Felczaka oraz zasilania wiat na peronie Kołłątaja

Wykonanie kanałów odwodnienia liniowego w torowisku oraz podłączeń – Al. Wyzwolenia

Wykonanie przyłączy wodociągowych w Al. Wyzwolenia

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika wraz z ustawianiem krawężników i obrzeży – ul. Orzeszkowej

zmiany na Alei Wyzwolenia
Fot. UM Szczecin

ORGANIZACJA RUCHU

Od dnia 17.12.2022 wprowadzony zostanie następny etap czasowej organizacji ruchu:

– Zamknięty dla ruchu zostanie wjazd z ul. Lubomirskiego na al. Wyzwolenia

– Zamknięta dla ruchu zostanie al. Wyzwolenie na odcinku pomiędzy u. Lubomirskiego i placem Witosa w kierunku placu Rodła

– Otwarta zostanie możliwość przejazdu al. Wyzwolenia na odcinku pomiędzy Rondem Giedroycia i ul. Felczaka północna strona jezdni w kierunku centrum.

– Objazd od ronda Giedroycia w kierunku Placu Rodła wyznaczony zostanie przez al. Wyzwolenia – ul. Felczaka – ul. Unisławy – pl. Witosa.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Od dnia 17.12.2022 (dla linii nocnych w nocy 17/18.12.2022) nastąpią zmiany w kursowaniu linii autobusowych.

 – Autobusy linii 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532 w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, „Plac Rodła”, „Osiedle Bukowe”, „Osiedle Kasztanowe”, „Dąbie Osiedle” i „Zajezdnia Golęcin” od ronda Giedroycia kursować będą przez al. Wyzwolenia, ul. Felczaka, ul. Unisławy, pl. Witosa do al. Wyzwolenia i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia za rondem Giedroycia (na wysokości przebudowywanego przystanku tramwajowego, nr 12734). Przystanek „Odzieżowa” zostanie wyłączony z użytkowania. Uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek „Unisławy” (nie dotyczy linii B), zlokalizowany w ciągu ul. Unisławy za skrzyżowaniem z ul. Niedziałkowskiego (nr 19011).

– Autobusy linii 87 w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od ronda Giedroycia kursować będą przez ul. Felczaka do przystanku „Wąska Floating Arena” i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia za rondem Giedroycia (na wysokości przebudowywanego przystanku tramwajowego, nr 12734). Przystanek „Odzieżowa” zostanie wyłączony z użytkowania.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl