Zmiany na węźle Szczecin Kijewo

Na węźle Szczecin Kijewo będzie możliwa jazda jedną jezdnią autostrady A6. Umożliwi to  dokończenie prac na jezdni w kierunku Świnoujścia. Teraz kierowcy przejeżdżają przez węzeł jezdnią w stronę Kołbaskowa. Poruszanie się jest możliwe po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Przejazd w relacji Szczecin – Świnoujście jest możliwy jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą z włączeniem w A6 w północnej części węzła. Koniec robót jest zaplanowany na lipiec 2022 roku.

Następne roboty na węźle

Opisane wyżej zmiany pozwolą na zrealizowanie pozostałych robót na jezdni w stronę Świnoujścia. Powinno być wykonane frezowanie nawierzchni autostrady na południe od wiaduktu, a później roboty bitumiczne i wykonanie warstwy ścieralnej na całości jezdni A6. Konieczne jest również zrealizowanie barier energochłonnych, oświetlenia i robót wykończeniowych. Prace te zajmą mniej więcej dwa miesiące. Później planowana jest następna zmiana organizacji ruchu, w celu dokończenia prac przy jezdni w stronę Kołbaskowa.

Równocześnie nadal będą trwały prace przy łącznicach i na DK10. Realizowane są również prace przy dojazdach do nowego wiaduktu nad autostradą A6 oraz roboty wykończeniowe na samym obiekcie.

Węzeł po nowemu

Węzeł Szczecin Kijewo jest połączeniem autostrady A6 z DK10. Jest to najważniejszy węzeł łączący Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł wybudowano w latach 30. ubiegłego wieku. Został rozbudowany w latach 70-80.

Po przebudowie na węźle będą nowe, szersze wiadukty i miejsce na dwie jezdnie autostrady oraz na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. Poprawi to płynność przejazdu. W okolicy węzła starą, betonową nawierzchnię autostrady zastąpi nowa nawierzchnia bitumiczna. Nowe łącznice będą miały delikatniejsze łuki, pasy włączeń i wyłączeń. Powstanie większy węzeł drogowy, który poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zmiany na węźle
Fot. GDDKiA Szczecin
Zmiany na węźle
Fot. GDDKiA Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl