Zakończył się remont Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie

Szpital Wojewódzki w Szczecinie to jeden z polskich liderów w zakresie torakochirurgii i transplantacji płuc, a lekarze Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji przez cały czas sięgają po najnowsze rozwiązania diagnostyczne. Modernizacja oddziału zapewni większy komfort dla pacjentów, a także lepsze warunki pracy dla kadry lekarskiej. 


Przebudowa trwała około roku, a prace wraz z odbiorami zakończone zostały na początku grudnia 2020 roku. Jednak znaczny wzrost liczby pacjentów z COVID-19 wymagających hospitalizacji spowodował, że nowo wyremontowany oddział musiał przez kilka miesięcy pełnić rolę oddziału covidowego. Teraz trafią tu pacjenci Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji.

Na czym polegał remont

Przebudowa przestrzeni medycznych w starej części budynku głównego przy ul. A. Sokołowskiego 11, stanowiła bardzo ważny element reorganizacji i funkcjonowania poszczególnych komórek szpitala. Miała na celu m.in. poprawę warunków sanitarno-epidemiologicznych i stanu technicznego istniejącego oddziału. Obejmowała w szczególności zagospodarowanie nieużytkowanych pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym, dostosowanie pomieszczeń kliniki do aktualnie obowiązujących przepisów oraz poprawę komfortu hospitalizowanych w oddziale pacjentów. W tym celu rozgęszczono wieloosobowe sale chorych i wyposażono je w indywidualne węzły sanitarne oraz wykonano wentylację mechaniczną w salach chorych. Wykonane prace budowlane przyczyniły się też do poprawy komfortu pracy personelu medycznego.

Utworzonych zostało łącznie 56 miejsc (stanowisk) dla łóżek szpitalnych zapewniających swobodny dostęp do pacjenta, w tym 15 stanowisk z możliwością przeznaczenia na łóżka transplantacyjne. Wszystkie sale chorych zostały wyposażone w indywidualne węzły sanitarne. Utworzony został dodatkowy punkt pielęgniarski z gabinetami zabiegowymi, pokoje dla personelu medycznego, oraz pomieszczenia pomocnicze. Ponadto poprawiono komunikację pionową poprzez utworzenie dodatkowej windy szpitalnej.

Zakończył się remont Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji w Szczecinie
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji w ścisłej czołówce

W Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej obecnie leczy się operacyjnie zarówno klasycznie jak i małoinwazyjnie przypadki raka płuca, nowotworów przełyku, opłucnej, śródpiersia, wad wrodzonych klatki piersiowej, odmy opłucnowej, szerokiej gamy patologii wewnątrz-oskrzelowych, urazy klatki piersiowej jak i przypadki niewydolności oddechowej wymagające przeszczepienia płuc.

Jesteśmy w ścisłej krajowej czołówce leczących chorych w tym zakresie. Trafią do nas pacjenci z całej Polski. Jeszcze przed pandemią wykonywaliśmy około 1000 zabiegów rocznie – wyliczał kierujący Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie dr hab. n. med. Janusz Wójcik.

W ostatnich latach staraniem całego zespołu dopracowano techniki chirurgii klasycznej w zakresie operacji płuc. Wprowadzono i rozwinięto chirurgię przełyku, ustanawiając ośrodek referencyjny dla tej działalności w województwie – jak i jeden z kilku takich ośrodków w Polsce. Wprowadzono do codziennego stosowania techniki małoinwazyjne w większości rodzajów przeprowadzanych zabiegów, co pozwoliło na utrzymanie pozycji ośrodka w ścisłej czołówce oddziałów o tym profilu w kraju.

Niezwykłym dynamizmem charakteryzowały się przemiany i unowocześnienie działalności diagnostyczno-leczniczej działu bronchoskopii, która pozwoliła na zbudowanie jednej z najlepszych polskich placówek tego typu. Ostatnim, najważniejszym jakościowo i najtrudniejszym zadaniem było uruchomienie leczenia skrajnych postaci niewydolności oddechowej przeszczepianiem płuc – z wprowadzeniem tutejszej Kliniki do elitarnej grupy 4 krajowych ośrodków zajmujących się tym problemem.

Remont w liczbach

Wartość Inwestycji: 9 257 024, 69
Ministerstwo Zdrowia: 7 688 250,00
Urząd Marszałkowski: 1 266 000, 00
Środki własne Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie : 302 774, 69

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl