Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina – już niebawem przetarg

31 maja odbyło się Forum Samorządowego Powiatu Polickiego, w którym brały udział samorządy oraz przedstawiciele GDDKiA. Ustalenia są jasne, pozostał miesiąc do ogłoszenia przetargu na Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina.  

Już w czerwcu br., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma ogłosić postępowanie przetargowe na realizację Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. To istotny korytarz komunikacyjny nie tylko dla Szczecina, ale i całego regionu zachodniopomorskiego. Inwestycja usprawni ruch, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną oraz wpłynie również na bezpieczeństwo i jakość powietrza w centrum miasta.

Szczecin już teraz przygotowuje się do inwestycji, między innymi poprzez dostosowanie układu komunikacyjnego miasta. Został ogłoszony przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej dla III etapu Trasy Północnej, jak również przetarg na przebudowę ulic Modrej i Koralowej. Trwają też prace projektowe, w zakresie budowy nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo ze Szczecinem. Miasto Szczecin podtrzymuje także chęć współpracy z GDDKiA w zakresie nowego przebiegu DK10.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl