Zabytkowa wiata na Pogodnie podniesiona, teraz czeka na renowację

Zabytkowa wiata przystanku Szczecin Pogodno – zaprojektowana w latach 70-tych przez Danutę Rusiecką i Henryka Kowalczyka – została podniesiona, a następnie przeniesiona na plac obok torów, gdzie przejdzie renowację.

Generalny wykonawca prac na rzecz Partnera Projektu budowy SKM PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – firma TRAKCJA S.A. podniósł żelbetonowe, zabytkowe elementy wiaty na tymczasowych legarach, dostosowując do wymaganych normami wysokości. Konstrukcja posadowiona na nowych słupach będzie także odrestaurowana.

Zabudowaniom peronu groziła rozbiórka, żelbetowa wiata 21 cienkościennych kielichów, pochodzi z 1973 r.. W grudniu 2019 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisaniu wiaty na listę zabytków.

Zabytkowa wiata na Pogodnie
Źródło: Szczecińska Kolej Metropolitalna
Źródło: Szczecińska Kolej Metropolitalna
Źródło: Szczecińska Kolej Metropolitalna

Wyremontowanie wiaty i podniesiony peron to tylko jedne z elementów zmian obejmujących przystanek SKM Szczecin Pogodno. Miasto Szczecin już wykonało nowe dojście (z poszerzeniem kap chodnikowych wiaduktu) oraz parking dla rowerów Park@Bike. W części realizowanej przez PKP PLK S.A. pojawi się także winda oraz kładka umożliwiająca m.in. wygodne przejście z przystanku na stadion przy ul. Twardowskiego.

Źródło: Szczecińska Kolej Metropolitalna
Zabytkowa wiata na Pogodnie
Źródło: Szczecińska Kolej Metropolitalna

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce oraz Programu FENIX 2021-2027, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl