Wyremontowana ulica Bolesława Śmiałego dostępna!

W piątek (28.10.22) po południu wykonawca w pełni udostępnił wyremontowaną ulicę Bolesława Śmiałego.

Projekt zakładał przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza. Po przebudowie ulica pozostanie dwukierunkowa, jednak zyskała nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki z ciętych, szarych z płyt granitowych.

Wyremontowana ulica Bolesława Śmiałego
Źródło: UM Szczecin

Bezpieczeństwo poprawiło wprowadzenie „strefy ruchu 30” oraz przejść „sugerowanych”, które są wyniesione.

Na chodniku wykonane zostało oznakowanie o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.Na skrzyżowaniu ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza zaprojektowano minirondo z przejezdną wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej.

Źródło: UM Szczecin

Wokół ronda pojawią się „zielone” wysepki częściowo obsadzone krzewami. Projekt przewiduje zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu z ul. Żółkiewskiego. Plac stanowić ma obszar rekreacyjny, w tym celu ustawione zostały ławki. W najbliższych dniach posadzone będą drzewa i krzewy.

Wyremontowana ulica Bolesława Śmiałego
Źródło: UM Szczecin

Zakres przedsięwzięcia obejmował:

  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę istniejących ciągów pieszych,
  • wykonanie elementów małej architektury,
  • wykonanie nasadzeń,
  • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej,
  • budowę nowego oraz przebudowę istniejącego oświetlenia,
  • usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą.

Zadanie „Przebudowa drogi w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego w Szczecinie — ETAP I Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza” realizowane było przez dwóch zamawiających: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl