Wykonawca interaktywnej stałej wystawy Morskiego Centrum Nauki został wybrany

Znamy już wykonawcę przyszłej interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Wybrana w wyniku przetargu firma wykona projekt, a także wytworzy oraz zajmie się montażem i uruchomieniem ekspozycji.

Morskie Centrum Nauki wybrało jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez TRIAS AVI sp. z o.o. z Warszawy. Przy jej wyborze i ocenie kierowano się takimi kryteriami jak: cena – wartość z podatkiem VAT – 60 %, kwalifikacje osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – 25 %, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 15%.

Jakie działania obejmuje zamówienie

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. W skład wystawy stałej MCN wchodzą:

  • 213 stanowisk (eksponatów) interaktywnych o różnorodnym charakterze i sposobie interakcji (m.in. mechaniczne, robotyczne, multimedialne, wodne),
  • treści multimedialne (prezentacje, aplikacje i inne) towarzyszące eksponatom oraz prezentowane samodzielnie,
  • scenografia (oryginalne, autentyczne i stylizowane elementy wyposażenia statków, narzędzia i przyrządy związane z żeglugą i różnymi pracami na morzu, zabudowa w postaci ścianek, wydruki na tkaninach, zdjęcia i grafiki, wydruki wielkoformatowe, nadruki i naklejki na podłodze i ścianach. Część obiektów oryginalnych wchodzących w skład scenografii dostarcza MCN,
  • oświetlenie scenograficzne i stanowiskowe (budujące nastrój, służące przeprowadzeniu doświadczenia lub doświetlające miejsce prowadzenia doświadczenia) i nagłośnienie ekspozycyjne,
  • komunikaty ekspozycyjne w języku polskim i angielskim (instrukcje obsługi oraz objaśnienia-komentarze edukacyjne),
  • system informacji wizualnej (nazwy działów, grup, eksponatów, wskaźniki kierunku i rozkładu ekspozycji, plany ekspozycji i inne),
  • system filtrowania i uzdatniania wody dla eksponatów wodnych;
  • system zarządzania ekspozycją, składający się z niezbędnego sprzętu i oprogramowania, umożliwiający zdane włączanie i wyłączanie eksponatów oraz zbierający i prezentujący dane o stanie eksponatów i ich ewentualnych awariach.

Ogłoszenie o przetargu poprzedził dialog techniczny z udziałem kilkunastu firm polskich i zagranicznych, który pomógł w określeniu przedmiotu zamówienia i umożliwił zdobycie wiedzy niezbędnej do nabycia rozwiązań najnowocześniejszych i optymalnych z punktu widzenia obiektywnych potrzeb Morskiego Centrum Nauki.

Cena oferty: 27 867 332,37 PLN brutto, a termin wykonania zamówienia: do 21 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Szczegóły na stronie internetowej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl