Województwo Zachodniopomorskie polskim liderem w produkcji zielonej energii

Województwo Zachodniopomorskie jest polskim liderem w produkcji zielonej energii. Odnawialne źródła dają możliwość wyprodukowania około 5 tysięcy gigawatogodzin energii elektrycznej. To ponad 82 procent naszego energetycznego zapotrzebowania. Do końca września 2021 r. łączna moc instalacji OZE na Pomorzu Zachodnim przekroczyła 2000 MW. To 18,5 procenta mocy zainstalowanej w kraju.

Coraz więcej dobrych informacji

To dane z najnowszej Karty OZE (Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła). Raport podaje dane według stanu na koniec III kwartału 2021 r. W niedługim czasie pojawi się Raport roczny, oparty o dane operatorów energetycznych, URE oraz GUS).  Na „energetycznej mapie” Pomorza Zachodniego znajduje coraz więcej wiatraków i farm fotowoltaicznych, przybywa tak zwanych mikroinstalacji. Gwarantują one energię gospodarstwom domowym i małym firmom.

Olgierd Geblewicz podkreśla, że: Pomorze Zachodnie jest liderem ekologii, od lat produkujemy najwięcej zielonej energii w Polsce. Mimo wprowadzonych przez rząd ograniczeń dotyczących budowy farm wiatrowych i wyraźnego spowolnienia po 2016 roku, instalacji OZE przybywa. We wrześniu ubiegłego roku łączna moc instalacji przekroczyła 2000 megawatów, co stanowi 18,5 procenta mocy zainstalowanej w kraju.

Jak wyglądają konkretne dane?

Zachodniopomorskie bardzo dobrze wykorzystuje warunki naturalne i instrumenty finansowe, w tym fundusze unijne, by rozwijać energetykę z odnawialnych źródeł. Moc elektryczna instalacji OZE na Pomorzu Zachodnim to (na dzień 30 września 2021 r.) dokładnie 2001 MW. Dla porównania – w Wielkopolsce 1211 MW, a w Kujawsko-Pomorskiem 1161 MW (te dwa regiony zajmują następne miejsca na podium krajowego rynku zielonej energii).

W 2021 roku w województwie powstało 21 nowych instalacji, nie licząc mikroinstalacji, w tym 15 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 13,7 MW, 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 14,8 MW i jedna biogazownia rolnicza o mocy 0,5 MW.

Najwięcej energii z OZE wytwarza się w powiecie sławieńskim, z mocą zainstalowaną 639,2 MW. Następne  miejsca zajmują powiaty: kołobrzeski (258,1 MW), kamieński (172,8 MW) i pyrzycki (112 MW). W rankingu gmin prowadzą nadmorskie: gmina wiejska Darłowo (258,6 MW), Malechowo (192,4 MW) i Postomino (137,9 MW). Najwięcej prądu i ciepła z biomasy pozyskuje gmina Szczecin, a z fotowoltaiki – gmina miejska Wałcz (15,7 MW).

W 2021 roku mimo pandemii można było zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych. Na Pomorzu Zachodnim mają one łączną moc 174,8 MW (wzrost o 62 procent). W całej Polsce fotowoltaika przekroczyła już 4800 MW. A w przeciwieństwie do poprzedniego roku wyniósł 59 proc. W Zachodniopomorskiem moc zainstalowanych mikroinstalacji w Szczecinie wyniosła 18,1 MW, powiecie koszalińskim 14,41 MW i polickim 14.40 MW.

Niezwykle interesująca jest statystyka pokazująca moc instalacji OZE w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. To dowód, że lokalne społeczności są zaangażowane w ochronę środowiska.

W 2020 roku w województwie zachodniopomorskim wskaźnik  zielonej energii wynosił 63,9 kW / 1000 mieszkańców. W 2021 roku skoczył do 103 kW/1000 mieszkańców, ale średnia krajowa jest wyższa – wzrosła z 79,1 kW (2020 r.) do 125,7 kW (2021 r.). Na Pomorzu Zachodnim najlepsze wyniki OZE per capita osiągają: powiat koszaliński (216,6 kW/1000 mieszkańców), powiat policki (176,5 kW) i powiat sławieński (156,9 kW). Wśród gmin liderem jest Mielno (483,2 kW). Wynikiem powyżej 400 kW na tysiąc mieszkańców pochwalić się może również Kobylanka.

Karta OZE WZ powstała za sprawą współpracy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERTATOR SA i URE oraz na podstawie danych GUS.

fotowoltaika
Fot. UM WZ
fotowoltaika
Fot. UM WZ
fotowoltaika
Fot. UM WZ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl