Wojewoda wyraził zgodę na budowę nowego szpitala zakaźnego w Szczecinie

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zatwierdził projekt budowy nowego budynku na terenie szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, w którym będzie funkcjonował nowoczesny oddział chorób zakaźnych. To otwiera drogę do realizacji inwestycji, gdyż w ubiegłym tygodniu marszałek Olgierd Geblewicz uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcie środków na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowy budynek pozwoliłby na integrację oddziałów zakaźnych dla dzieci i dorosłych. Stworzyłby też możliwość izolowania całej jednostki w trakcie ewentualnej pandemii. Inwestycja jest bardzo ważna dla całego regionu, dlatego nie dziwi fakt, że jej realizację popiera zarówno marszałek z PO, jak i wojewoda z PiS.

„Założenia inwestycyjne wpisują się w czas trwającej epidemii wywołanej koronawirusem i łączą z planami inwestycyjnymi szpitala mającymi na celu budowę wyodrębnionego ośrodka z zakresu chorób zakaźnych dla dzieci i dorosłych” – czytamy w piśmie wojewody Tomasza Hinca skierowanym do marszałka Olgierda Geblewicza. – „Co również istotne, założenia budowy oddziałów zakaźnych dla szpitala uzyskały pozytywną ocenę celowości inwestycji (wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 6 września 2018 r.) oraz są rekomendowane przez Pana Profesora Miłosza Parczewskiego konsultanta wojewódzkiego w zakresie chorób zakaźnych w opinii z 22 kwietnia 2020 roku”.

Nowy oddział zakaźny w 2023 roku?

Realizacja inwestycji może dojść skutku, gdyż marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi udało się przekonać Komisję Europejską do przesunięcia środków w ramach RPO WZ 2014-2020.

Uważam, że do zagrożenia chorobami zakaźnymi nie można podchodzić krótkookresowo. Wirusolodzy na całym świecie ostrzegają dzisiaj, że pojawiać się będą nowe patogeny, które mogą być równie groźne, co COVID-19. Dlatego właśnie musimy podejmować działania długookresowe – wyjaśniał w ubiegłym tygodniu marszałek.

Według wstępnych szacunków budowa nowego oddziału zakaźnego wraz z lądowiskiem i wyposażeniem będzie kosztować 68 mln zł (w tym 85% dofinansowania unijnego w ramach RPO WZ, czyli ok. 58 mln zł). Inwestycja ma być realizowana od listopada tego roku do marca 2023 roku.

Zgoda na zakupy dla trzech szpitali

W ramach szybkiej ścieżki procedowania dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na walkę z COVID-19, wojewoda Tomasz Hinc zatwierdził także listę zakupów przeznaczoną dla trzech szpitali wojewódzkich. Zakupy będzie realizował marszałek województwa w ramach RPO WZ 2014-2020.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie otrzyma 442 189 zł na zakup łóżka specjalistycznego wraz z wyposażeniem i zakup urządzenia do dekontaminacji powietrza. Do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie trafi 600 tys. zł na zakup toru wizyjnego z wideobronchoskopem do diagnostyki endoskopowej płuc. Z kolei Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gryficach dostanie 440 tys. zł na zakup automatycznego systemu zamkniętego do real time PCR, odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2 i zamrażarkę laboratoryjną.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl