Wody Polskie ogłosiły przetarg na przebudowę budynku przy ulicy Kolumba

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosiło przetarg na przebudowę budynku przy ulicy Kolumba 80. Oferty będzie można składać od 11 stycznia br.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kolumba 80 w Szczecinie na siedzibę PGW WP RZGW Szczecin” w formule zaprojektuj i wybuduj na terenie dz. nr 8/3 obręb Śródmieście 47 Gmina M. Szczecin, Powiat Szczecin, Województwo Zachodniopomorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadaniem wykonawcy będzie:

1) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień, oraz materiałów wymaganych do projektowania i zatwierdzenia projektu;
2) opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym w zakresie:

  • inwentaryzacja architektoniczna budowlana wszystkich obiektów ― projekty rozbiórek
  • wielobranżowa koncepcja architektoniczna – budowlana wraz z kompletnym zagospodarowaniem terenu do akceptacji Inwestora
  • projekt budowlany do uzyskania stosownej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
  • projekt techniczny
  • projekty wykonawcze
  • projekty aranżacji i wyposażenia wnętrz, w tym projekt aranżacji wystawy centrum edukacyjnego

3) kompletne i kompleksowe roboty budowlane wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz stosowną infrastrukturą techniczną przeprowadzone na podstawie ww. wielobranżowej dokumentacji projektowej uzgodnionej z zamawiającym.

Zadanie obejmie działania polegające na przebudowie, nadbudowie i ewentualnej ograniczonej rozbudowie, pofabrycznego budynku biurowo-magazynowego na siedzibę PGW WP RZGW Szczecin, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzna.

Autor: Indoludek.pl szczecin@infoludek.pl