Włosi jednak nie wybudują tunelu w Świnoujściu? Jest ultimatum prezydenta miasta

Wydawało się, że temat wykonawcy tunelu w Świnoujściu został ostatecznie zamknięty. Okazuje się jednak, że w tej sprawie może nastąpić kolejny zwrot.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz we wtorek wezwał konsorcjum firm Astaldi S.p.A i Ghella S.p.A do podpisania umowy na budowę tunelu pod Świną najpóźniej w piątek, 3 sierpnia br. W przypadku gdy to nie nastąpi i firma nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Miasto Świnoujście uzna to za odmowę podpisania umowy i zatrzyma wadium w wysokości 10 mln zł.

Podpisanie umowy było planowane na 5 lipca br., ale włoskie konsorcjum dwukrotnie prosiło o wydłużenie tej daty w celu uzyskania gwarancji bankowych jako zabezpieczenia należytego wykonania inwestycji. Ten drugi termin upłynął 31 lipca, a Włosi wciąż nie przedstawili wymaganych gwarancji i nie przesłali żadnych wyjaśnień.

– Jeśli w najbliższy piątek Astaldi nie stawi się podpisać umowę i nie przedłoży gwarancji, wówczas  wadium w wysokości 10 mln złotych przejdzie na rzecz miasta, a my w przyszłym tygodniu zaprosimy do podpisania umowy konsorcjum, którego liderem jest firma PORR S.A. – mówi Barbara Michalska, Zastępca Prezydenta Świnoujścia.

Przypomnijmy, że konsorcjum firm Astaldi S.p.A i Ghella S.p.A w przetargu zaproponowało cenę 727 mln zł za wykonanie inwestycji, a konsorcjum PORR 793 mln zł.

Poniżej pismo przesłane przez Prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza.

tunel Świnoujście
Fot. Urząd Miasta Świnoujście

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl