Co się zmieniło na placu budowy na Placu Zwycięstwa? [zdjęcia]

Coraz większe zmiany w infrastrukturze na Placu Zwycięstwa. Najwięcej robót jest aktualnie wykonywanych na torowisku tramwajowym.

Co się dzieje na Placu Zwycięstwa?

Prace torowe prowadzone są w zakresie rozbiórek ostatnich fragmentów starego torowiska i budowy nowego. Te ostatnie obejmują zrobienie podbudowy z tłucznia doziarnianego kruszywem, układanie mat antywibracyjnych czy wykonywanie betonowej zabudowy torów.

Ustawiane są granitowe krawężniki przy nowo powstałych torach tramwajowych. Prowadzone są prace rozbiórkowe starych chodników, oraz budowa nowych ciągów pieszych i rowerowych.

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko połowa to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

tory na Placu Zwycięstwa
Fot. UM Szczecin
tory na Placu Zwycięstwa
Fot. UM Szczecin
tory na Placu Zwycięstwa
Fot. UM Szczecin
tory na Placu Zwycięstwa
Fot. UM Szczecin
tory na Placu Zwycięstwa
Fot. UM Szczecin
tory na Placu Zwycięstwa
Fot. UM Szczecin
tory na Placu Zwycięstwa
Fot. UM Szczecin
tory na Placu Zwycięstwa
Fot. UM Szczecin
tory na Placu Zwycięstwa
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl