Węzeł Podjuchy gotowy. Teraz czas na odbiory

Zakończyły się prace przy budowie węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy. Teraz pozostało tylko przejść przez procedurę odbioru i w najbliższym czasie będzie można korzystać z przygotowanej infrastruktury.

Od teraz będzie można dużo wygodniej i sprawniej przemieszczać się nie tylko po samym mieście. Docelowo odczujemy różnicę jeśli chodzi także o komunikowanie się z innymi miejscowościami. Zintegrowany węzeł to odpowiedź na potrzeby wszystkich uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów, kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Prace obejmowały szereg zadań, m.in.:

 • budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu
 • budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride
 • budowę parkingu Bike&Ride
 • budowę wiat przystankowych
 • wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej
 • rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni
 • budowę zaplecza socjalno-kasowego
 • budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu
 • budowę/przebudowę chodników
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego
 • budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia
 • budowę zjazdów
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Węzeł Podjuchy to część Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

podjuchy

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego realizowało projekt związany z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin. Budowa węzła przesiadkowego była jednym z jego elementów. Ma on poprawić komunikację pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.k. a koszt wszystkich prac to 11,6 mln zł.

Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 odbyła się w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl