Węzeł Łękno – wieści z budowy [zdjęcia]

Postęp prac na dużych inwestycjach drogowych, zdecydowanie najlepiej śledzić na zdjęciach oraz filmach z powietrza. Nie inaczej jest w przypadku budowanego Węzła Łękno. Skalę inwestycji najlepiej dostrzeżemy z lotu drona.

Aktualnie prowadzane są prace przy korytowaniu wykopu pod torowisko tramwajowe, a na ul. Zaleskiego, oprócz prac brukarskich, prace montażowe sieci kanalizacji deszczowej.

Przy powstających wiaduktach trwało betonowanie i zbrojenie ław fundamentowych podpór. Prowadzony był także montaż płyt kolejowych, peronowych.

Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin
O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej.

Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego.

Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowity koszt prac to ponad 137 mln zł.

Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Wykonawcą jest konsorcjum firm: Rover Infraestructuras S.A.; Roverpol Sp. z o.o..

Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt pod nazwą: „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”, otrzymał dofinansowanie w ramach „Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” finansowanego z „Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl