Węzeł Łękno po Nowym Roku będzie całkowicie przejezdny

W środę, 5 stycznia 2022 roku, zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu na Węźle Łękno. Kierowcy będą mogli poruszać się nowym fragmentem obwodnicy śródmiejskiej. Całkowicie przejezdne będą aleja Wojska Polskiego oraz skrzyżowanie z wyspą centralną i zjazdem w ulicę Traugutta.

Co jeszcze się zmieni?

Dla kierowców dostępny będzie odcinek obwodnicy śródmiejskiej, od skrzyżowania z ulicą Arkońską do alei Wojska Polskiego. Na skrzyżowaniu z ulicą Arkońską zmianie ulegnie pierwszeństwo przejazdu. Przestanie ono obowiązywać na ulicy Arkońskiej, a zacznie na Obwodnicy Śródmiejskiej.

Na ulicy Pawła Jasienicy i ulicy Moczyńskiego będzie strefa ruchu z ograniczoną prędkością do 30km/h. Skrzyżowanie ulic Moczyńskiego i Jasienicy będzie równorzędne.

Kilka słów o inwestycji

Węzeł Łękno jest jedną z największych i najważniejszych do wykonania inwestycji drogowych w tym projekcie unijnym. Zawiera on budowę następnego fragmentu tak zwanej Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej wzdłuż nowej jezdni, wybudowanie parkingu park&ride i powstanie skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. W przyszłości węzeł ma pełnić rolę centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Koszt inwestycji

Całkowity koszt wykonania prac to około 140 mln zł brutto. Za jej realizację odpowiedzialne za firmy ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.i ROVERPOL SP. Z O.O. Nadzór nad inwestycją należy do Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dofinansowanie wyniosło 73 000 000 zł.

Roboty branży kolejowej otrzymały dofinansowanie w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351″ finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Dofinansowanie wyniosło 12 832 309 zł.

Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Węzeł Łękno
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl