Węzeł Łękno coraz bliżej. Przetarg został rozstrzygnięty

Przetarg na budowę Węzła Łękno został rozstrzygnięty. Wygrało konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. i Rover Alcisa SA.

Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, oferta wybrana w przetargu opiewa na kwotę 128 990 000,00 zł. brutto. Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy z wybraną firmą musi upłynąć termin na złożenie odwołań.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące prace:

 • budowa Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do początku łącznic węzła;
 • przebudowa Al. Wojska Polskiego z budową skrzyżowania z wyspą centralną wraz z sygnalizacją świetlną;
 • przebudowa torowiska tramwajowego w Al. Wojska Polskiego, wykonanie pasa autobusowo-tramwajowego wraz z budową peronów na wysokości ul. Jasienicy;
 • przebudowa wlotu ul. Traugutta, ul. Zaleskiego;
 • przebudowa ul. Jasienicy, ul. Kochanowskiego;
 • przebudowa linii kolejowej 406 na długości 1,2km (zakończenie przebudowy przed wiaduktem w ciągu ul. Mickiewicza), wraz z peronami pod węzłem Łękno;
 • przebudowa przejazdu kolejowego w ul. Zaleskiego;
 • budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
 • budowa jednostronnej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż Obwodnicy Śródmieścia Szczecina (od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), obustronnych ścieżek i chodników wzdłuż Al. Wojska Polskiego;
 • budowa parkingu rowerowego;
 • budowa ekranu akustycznego;
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia;
 • wykonanie zieleni.

Inwestycja powinna być ukończona w terminie 24 miesięcy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl