Węzeł Głębokie – ruszają procedury przetargowe!

Zakończyły się prace nad dokumentacją konieczną do uruchomienia procedur przetargowych. Wymagane dokumenty zostały wysłane do Europejskiego Dziennika Zamówień Publicznych, a to oznacza że przetarg zostanie wkrótce opublikowany.

Nowa pętla i rondo

W ramach inwestycji powstanie pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autbusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego.
W planach jest  zamontowanie 8 dwustronnych wiat przystankowych oraz elementów małej architektury takich jak ławki, przysiadki i kosze na śmieci. Pętla posiadać będzie budynek socjalny z poczekalnią dla pasażerów. Węzeł zostanie wyposażony w System Informacji Pasażerskiej oraz system zasilania telefonów komórkowych – ładowny poprzez panele słoneczne.

W ramach przebudowy skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka i  ul. Miodową powstanie czterowlotowe rondo turbinowe. W ramach tej inwestycji powstanie także parking z zachowaniem walorów parkingu leśnego i okolicznego drzewostanu.

 

Nowe drogi

Inwestycja obejmie również przebudowę okolicznych ulic.

W ramach przebudowy Al. Wojska Polskiego zaprojektowano 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Zostanie także wydzielony ciąg pieszo-rowerowy, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 3 m.

Na ul. Zegadłowicza zaprojektowano jezdnię o szerokości 7 m (2 x 3,5 m) na odcinku od skrzyżowania al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kąpieliskową.

Do nowego układu drogowego zostanie włączona ul. Kąpieliskowa. Po stronie zachodniej zaprojektowano pomiędzy krawędzią jezdni a ogrodzeniem kąpieliska „Głębokie”, ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2,5 m i chodnik o szerokości 2,25 m.

Wzdłuż ul. Miodowej, pomiędzy istniejącym budynkiem restauracji a pętlą tramwajowo-autobusową, zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2 m z włączeniem do układu dróg leśnych. W pobliżu skrzyżowania wykonany zostanie wlot na układ ścieżek rowerowych z jezdni ul. Miodowej. Na ulicy Miodowej przebudowany zostanie niezbędny odcinek ze względu na przebudowę skrzyżowania i budowę wjazdu na pętlę.

W ramach projektu dojdzie również do przebudowy ul. Kupczyka na odcinku ponad 1,8 km. Pojawi się nowa jezdnia o szerokości 6 m (2 x 3 m) a także ciągi pieszo-rowerowe i ścieżka rowerowa.

Prace obejmą także budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę instalacji podziemnych.

Na wykonanie wszystkich prac, przyszły wykonawca będzie mieć 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Projekt objęty będzie dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Węzeł Głębokie to pierwsza z dużych inwestycji komunikacyjnych, za realizację której odpowiadać będzie powołana do tego celu spółka – Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl