Węzeł drogowy Szczecin Kijewo – nowy wiadukt otwarty

Uruchomiono już przejazd nowym wiaduktem nad autostradą A6. Poprowadzono nim jezdnię DK10 w stronę Szczecina. Dodatkowo uruchomiono także nową łącznicę relacji Gdańsk-Szczecin.

Prace na węźle drogowym Szczecin Kijewo

Na nowym wiadukcie ruch jest na tę chwilę zawężony i odbywa się na dwóch pasach na wprost, ponieważ na węźle wciąż trwają roboty. Chociaż prace mają trwać jeszcze do końca tego roku, przewiduje się, że niezakłócony ruch będzie możliwy do realizacji jeszcze przed wakacjami.

fot. materiały prasowe

Warto dodać, że większość prac na węźle została już wykonana, pozostał niewielki odcinek na jezdni DK10 od strony Stargardu. Wykonać jeszcze trzeba montaż barier energochłonnych, oświetlenia oraz oznakowania. Do usunięcia pozostały również stare fragmenty łącznic. Organizacja ruchu będzie w ciągu najbliższych tygodni jeszcze wielokrotnie się zmieniać.

fot. materiały prasowe

Węzeł Szczecin Kijewo – inwestycja 

fot. materiały prasowe

Węzeł Szczecin Kijewo jest głównym, który łączy Szczecin z siecią autostrad oraz dróg ekspresowych. Został wybudowany w latach 30., a następnie rozbudowany na przełomie lat 70-80. W ramach przeprowadzanej inwestycji wykonano nowe i szersze wiadukty, starą nawierzchnię zastąpiła nowa, bitumiczna. Nowe wiadukty są szersze, jest pod nimi miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, ale także na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. Nowe łącznice mają łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i  wyłączeń, których dotychczas brakowało. Efektem prac ma być zapewnienie większej płynności jazdy, komfortu podróżujących oraz ich bezpieczeństwa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl