W ramach przebudowy Międzyodrza pojawią się nowe nasadzenia

Pierwszy transport zieleni, przeznaczonej do nasadzeń w ramach przebudowy na Międzyodrzu, jest już na miejscu. Rozpoczął się wyładunek sadzonek.

To pierwsza partia zieleni, która zostanie wykorzystana w ramach przebudowy w rejonie ulicy Energetyków. Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie w toku realizowanych zadań dba o to, aby materiał przeznaczony do nasadzeń był jak najwyższej jakości. Nie inaczej jest w przypadku sadzonek, które właśnie przyjechały do Szczecina. To 60 grabów pospolitych w odmianie kolumnowej i ponad 2 tysiące krzewów.

Źródło: UM Szczecin
Nowe nasadzenia na Międzyodrzu
Źródło: UM Szczecin

Materiał nasadzeniowy, szczególnie drzewa, jest też większy niż pierwotnie zaprojektowany. Drzewa były minimum 3-5 razy szkółkowane. Są w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, o pokrojach właściwych dla gatunku i prawidłowo uformowanych pniach i koronach. Drzewa miały mieć obwód pnia wynoszący 18-20 cm. Sadzonki, które znajdują się już na placu budowy mają obwód pnia wynoszący ponad 25 cm.

Źródło: UM Szczecin
Nowe nasadzenia na Międzyodrzu
Źródło: UM Szczecin

Skład ilościowy sadzonek:

 • Grab pospolity odm. kolumnowa – 60 szt.
 • Róża okrywowa ‘Rally’ – 452 szt.
 • Róża okrywowa ‘Marathon’ 484 szt.
 • Tawulec pogięty – 446 szt.
 • Ognik szkarłatny ‘Orange Chamer’ – 10 szt.
 • Ognik szkarłatny ‘Golden Chamer’ – 243 szt.
 • Tawuła szara ‘Grefsheim’ – 8 szt.
 • Krzewuszka cudowna ‘Victoria’ – 59 szt.
 • Krzewuszka cudowna ‘Minuet’ – 59 szt.
 • Pięciornik krzewiasty ‘Goldfinger’ – 66 szt.
 • Berberys Juliana – 82 szt.
 • Ligustr pospolity – 258 szt.
Źródło: UM Szczecin
Nowe nasadzenia na Międzyodrzu
Źródło: UM Szczecin

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl