W Koszalinie powstało nowoczesne Centrum Opieki Długoterminowej. Otwarcie w sobotę!

W Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie powstało Centrum Opieki Długoterminowej. To krok w zapewnianiu kompleksowej opieki medycznej pacjentom. Inwestycję wsparły fundusze europejskie. Oficjalna inauguracja tego nowoczesnego obiektu odbędzie się w sobotę, 28 października 2023 roku.

Centrum Opieki Długoterminowej to dwukondygnacyjny budynek, który został połączony łącznikiem z istniejącym szpitalem. Nowy obiekt jest wyposażony w izbę przyjęć, gabinety terapii grupowej i indywidualnej, gabinety lekarskie, zabiegowe i socjalne, a także 47-łóżkowy oddział. Całość została zaopatrzona w nowoczesny sprzęt, w tym specjalistyczne łóżka, materace przeciwodleżynowe, meble oraz sprzęt rehabilitacyjny. Ponadto, w celu zapewnienia odpowiednich środków zaradczych w przypadku pandemii, zakupiono wysokiej klasy urządzenia, takie jak respiratory, kardiomonitorów, bronchoskopy oraz linię diagnostyczną do wykrywania koronawirusa.

Budowa Centrum Opieki Długoterminowej rozpoczęła się w październiku 2019 roku i napotkała na wiele wyzwań,(m.in. pandemię COVID-19 oraz wzrost cen usług i materiałów budowlanych).Udało się jednak zwiększyć poziom unijnego wsparcia, które wyniosło ponad 24 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ponadto, blisko 1 mln złotych pochodziło z budżetu województwa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 27 mln złotych.

Otwarcie Centrum Opieki Długoterminowej SZGiCHP Koszalin nastąpi w sobotę, 28 października 2023 roku, godzina 10. W wydarzeniu wezmą udział goście, w tym marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz dyrektor placówki, Tomasz Walasek.

Budowa COD prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, trwała od października 2019 roku. Wpływ na jej przebieg miała pandemia COViD-19, a także galopujące ceny usług oraz materiałów budowlanych. Parokrotnie udało się zwiększyć poziom unijnego wsparcia przekazanego przez Urząd Marszałkowski. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 27 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 sięgnęło kwoty ponad 24 mln zł. Blisko 1 mln zł pochodziło z budżetu województwa.

To przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pod nazwą „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”. Centrum Opieki Długoterminowej w Koszalinie stanowi ważny krok w zapewnieniu kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie dla mieszkańców regionu.

Budżet zadania:
1/ wartość inwestycji: 27 019 391,35 zł w tym:
2/ dofinansowanie unijne z RPO WZ 2014-2020: 24 032 270,21 zł
3/ dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego: 848 864,00 zł

Centrum Opieki Długoterminowej
Źródło: wzp.pl
Centrum Opieki Długoterminowej
Źródło: wzp.pl
Centrum Opieki Długoterminowej
Źródło: wzp.pl
Centrum Opieki Długoterminowej
Źródło: wzp.pl
Centrum Opieki Długoterminowej
Źródło: wzp.pl
Centrum Opieki Długoterminowej
Źródło: wzp.pl
Centrum Opieki Długoterminowej
Źródło: wzp.pl

 

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl