Umowa na realizację drogi ekspresowej S6 na odcinku Koszalin – Sławno podpisana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację drogi ekspresowej S6 na odcinku Koszalin – Sławno. Nowa trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, o długości 23,2 km. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec sierpnia 2025 roku.

Droga ekspresowa S6 to najważniejsza arteria komunikacyjna łącząca Trójmiasto, Pomorze Środkowe i Szczecin. Dzisiejsza umowa to kolejny krok do ukończenia nowoczesnego, komfortowego i bezpiecznego połączenia drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Źródło: gov.pl

Wykonawca kontraktu – konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud – będzie miał za zadanie przygotować niezbędną dokumentację projektową, na co zaplanowano 10 miesięcy oraz w ciągu 19 miesięcy zrealizować roboty budowalne. W pierwszym etapie, po przekazaniu placu budowy wykonawcy, będą prowadzone prace przygotowawcze, m.in. sprawdzenie saperskie i prace geodezyjne. Zasadnicze roboty rozpoczną się po przygotowaniu i zatwierdzeniu projektów wykonawczych.

Źródło: GDDKiA

Nowy odcinek S6 rozpocznie się tuż za obwodnicą Koszalina i Sianowa. W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych: Kawno, Malechowo, Karwice, Bobrowice, obwodu utrzymania drogi, Miejsc Obsługi Podróżnych Karwice Północ i Karwice Południe oraz 20 obiektów mostowych, w tym 5 pełniących funkcję przejść dla zwierząt. Trasa będzie wygrodzona od otaczającego terenu siatkami i wyposażona w bariery energochłonne. Zadanie obejmuje także przebudowę dróg poprzecznych, krzyżujących się z nowo zaprojektowaną drogą ekspresową oraz budowę dróg dojazdowych. Dla sąsiedniego odcinka S6 Sławno – Słupsk trwa końcowy etap badania ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl