Umowa na projekt i budowę obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 podpisana

Jest to pierwsza z dziewięciu inwestycji w ramach rządowego Programu 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim, dla której została podpisana umowa na realizację. Kontrakt o wartości 74,77 mln złotych została zawarta z konsorcjum firm Roverpol (lider) i Rover Infraestructuras (partner). Inwestycja powinna zostać zakończona w 2025 roku.

Przedmiotem podpisanej umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi o długości 5,6 km. Na przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) przewidziane jest 17 miesięcy. Roboty budowlane powinny zostać wykonane w ciągu 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Rozpoczęcie robót budowlanych powinno nastąpić w IV kwartale 2022 roku, a ich zakończenie w II kwartale 2025 roku.

Przebieg obwodnicy Gryfina 

Obecnie odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi głównymi ulicami miasta, będąc w jego południowej części jedyną drogą, na której kumuluje się ruch tranzytowy i lokalny. Obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,6 km. Na trasie obwodnicy przewidziano budowę czterech rond – na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Nowa obwodnica wyposażona zostanie w urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz urządzenia ochrony środowiska, jak wiadukty, przejścia dla małych zwierząt czy przepusty dla płazów. W miejscach wymagających ochrony przed hałasem otaczającego terenu, przewidziano budowę ekranów akustycznych.

umowa na obwodnicę Gryfina podpisana
Fot. GDDKiA

Bezpieczeństwo mieszkańców 

W chwili obecnej na drodze krajowej nr 31 biegnącej przez Gryfino ruch tranzytowy stanowi około połowę całkowitej liczby pojazdów. Budowa obwodnicy pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto. Dzięki temu zwiększy się komfort mieszkańców oraz zmniejszy się liczba zdarzeń drogowych, wynikających głównie z dużej liczby obecnie istniejących punktów kolizji dla ruchu tranzytowego. Znaczące zmniejszenie natężenia ruchu na terenie miasta Gryfino pociągnie za sobą wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic

Plany budowy obwodnicy Gryfina sięgają początków ubiegłego dziesięciolecia. Już w 2012 roku uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace nad Koncepcją programową rozpoczęto w 2018 roku, dzięki przyznaniu przez Ministra Infrastruktury stosownego finansowania. Ujęcie inwestycji w rządowym Programie budowy 100 obwodnic umożliwiło ogłoszenie pod koniec września ubiegłego roku przetargu na realizację obwodnicy.

Program budowy 100 obwodnic obejmuje w sumie dziewięć zadań w regionie Pomorza Zachodniego. W przetargu na realizację jest jeszcze obwodnica Szczecinka w ciągu DK20, gdzie trwa weryfikacja ofert złożonych przez wykonawców. Dla pozostałych siedmiu inwestycji (obwodnice Człopy, Szwecji, Wałcza, Rusinowa, Stargardu, Kołbaskowa i Złocieniec) w ubiegłym roku zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji. Prace trwają.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl