Ulica Kułakowskiego gotowa na rozpoczęcie roku szkolnego

Zgodnie z planem  przebudowa ul. Kułakowskiego zakończyła się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W ramach inwestycji wykonawca wymienił nawierzchnię drogi i wybudował ponad 100 nowych miejsc parkingowych.

Przebudowany został cały, ponad 750 m odcinek łączący ul. ks. Warcisława I z ul. Wilczą. Roboty budowlane objęły nie tylko wymianę nawierzchni jezdni, ale także chodniki, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Pojawiły się 33 miejsca postojowe, co jest niezwykle istotne zwłaszcza dla okolicznych mieszkańców na ul. Kułakowskiego. Powstał także parking na 77 aut przy Szkole Podstawowej nr 35.

Przy zabudowaniach od strony ul. Wilczej przy schodach zostały zamontowane świecące w nocy listwy fotoluminescencyjne oraz elementy, które pomogą niewidomym zorientować się w przestrzeni.

Zadanie zrealizowała firma UTB Bernard Baranowski. Koszt inwestycji to ok. 7,9 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl