Trzy firmy są zainteresowane rewitalizacją Kwartału 36.

Trzy firmy złożyły ofertę na kompleksową przebudową Kwartału 36, który obejmuje ulice Małkowskiego, ks. Bogusława, Boh. Getta Warszawskiego oraz kr. Jadwigi. Inwestycje realizuje Szczecińskie TBS. 

Dokumenty można było składać do 15 kwietnia br. Wpłynęły trzy oferty wykonawców zainteresowanych rewitalizacją Kwartału 36.:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane „Calbud” Sp z o.o. , ul. Kapitańska 2, 71 – 602 Szczecin. Cena – 74 890 737,85 zł
  • Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. ul. Opacka  12, 80-338 Gdańsk. Cena – 69 942 046,55 zł
  • Prime Construction Sp z o.o. Sp.K ul. Rodakowskiego  1/2,71-345 Szczecin.  Cena – 67 387 191,18  zł

Kwota jaką Szczecińskie TBS  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 78 mln zł brutto.  Spółka rozpoczyna analizę dokumentów, sprawdza czy firmy spełniły kryteria określone w przetargu itp.

„Zielona” inwestycja

Kompleksowe działania inwestycyjne obejmować będą m.in. budowę nowego budynku z trzydziestoma mieszkaniami, wykończonymi „pod klucz”. Spośród tych lokali, połowa przeznaczonych będzie dla osób starszych, w tym kilka dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jedno dla wychowanków pieczy zastępczej. Nowy budynek zostanie wyposażony w windę, poruszającą się pomiędzy parkingiem podziemnym a dachem budynku. Na dachu  zaprojektowano taras przeznaczony do spacerów oraz ogród warzywny dla seniorów.

Trzy firmy zainteresowane rewitalizacją Kwartału 36
Wizualizacje: Szczecińskie TBS

W parterze budynku zaplanowano świetlicę środowiskową, a także żłobek dla około 30. dzieci. Centralna część kwartału zostanie przeznaczona na główny plac publiczny. W ramach prac rewitalizacyjnych zaplanowano także elementy małej architektury, akcenty  rzeźbiarskie i nową zieleń. Wzdłuż głównego placu, przez środek kwartału poprowadzona będzie pergola – zielone zadaszenie, pod którym będzie miejsce spotkań i rekreacji. Z centralnego placu  będzie można swobodnie przemieszczać się w stronę wszystkich podwórek w tym kwartale, do każdego budynku oraz do świetlicy środowiskowej i żłobka. Centralny plac ozdobi także mini amfiteatr, fontanna w formie posadzkowych dysz, z ławeczkami i zielenią.

Trzy firmy zainteresowane rewitalizacją Kwartału 36
Wizualizacje: Szczecińskie TBS

Po południowej stronie biurowca Szczecińskiego TBS, w rejonie narożnika budynków frontowych przy ul. Ks. Bogusława X i Małkowskiego, powstanie ogród społeczny oraz plac zabaw dla dzieci. We wnętrzu kwartału zaprojektowano również dwupoziomowy parking podziemny na 262 samochodów.

Trzy firmy zainteresowane rewitalizacją Kwartału 36
Wizualizacje: Szczecińskie TBS

Dzięki wprowadzeniu miejsc parkingowych do garażowca podziemnego będzie można całkowicie oddać wnętrze kwartału mieszkańcom i stworzyć dla nich zieloną przestrzeń, sprzyjająca wypoczynkowi. Będzie również wiele nasadzeń ozdobnych drzew, krzewów, bylin oraz traw. Dużą powierzchnię zieleni stanowić będą tereny zielone projektowane na dachach.

Trzy firmy zainteresowane rewitalizacją Kwartału 36
Wizualizacje: Szczecińskie TBS

W ramach rozwiązań proekologicznych zaplanowano także budowę zbiorników wody deszczowej, do podlewania projektowanej zieleni. Na terenie inwestycji zaprojektowano  dwa podziemne przepływowe zbiorniki oraz kilka sztuk zbiorników naziemnych. Cały nawadniany obszar podzielony został na 6 sektorów, z których każdy będzie posiadał własny system sterowniczy.

Trzy firmy zainteresowane rewitalizacją Kwartału 36
Wizualizacje: Szczecińskie TBS

W sumie powierzchnia terenów zielonych wyniesie 3 701 m2, ogrodów społecznych – 99,30 m2, a  dachów zielonych –  491 m2.

Środki finansowe na przebudowę kwartału pochodzić będą ze środków własnych Spółki, z budżetu Gminy Miasto Szczecin (w tym dotacja z Funduszu Dopłat) i z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych.

Przyznając pieniądze spółce, Bank zaznaczył, że po raz pierwszy w ramach inwestycji w sektorze mieszkalnictwa, położono szczególny nacisk na zieloną infrastrukturę w tym na:  integrację dachów zielonych, systemów kanalizacji deszczowej, itd. To pierwszy taki projekt zatwierdzony przez bank Unii Europejskiej w Polsce oraz pierwszy przypadek, gdy pieniądze na ten cel uzupełniają finansowanie projektów w branży mieszkalnictwa w Europie. 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl