Trwają prace przygotowawcze na ulicy Bożeny

Uporządkowanie i przygotowanie terenu inwestycji to jeden z pierwszych etapów realizacji inwestycji. Na ulicy Bożeny takie prace prowadzi właśnie generalny wykonawca.

Prace skupiają się głównie na zabezpieczeniu drzew, które znajdować się będą w bliskim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych. Wykonywane jest odeskowanie pni i w niedługim czasie, wyznaczone zostaną również strefy ochrony drzew.

prace przygotowawcze na ulicy Bożeny
Źródło: UM Szczecin
prace przygotowawcze na ulicy Bożeny
Źródło: UM Szczecin
prace przygotowawcze na ulicy Bożeny
Źródło: UM Szczecin
prace przygotowawcze na ulicy Bożeny
Źródło: UM Szczecin
Źródło: UM Szczecin

Zabiegom pielęgnacyjnym z kolei został poddany klon jesionolistny, rosnący w pasie od strony ul. Sczanieckiej. Prace w koronie drzew objęły usunięcie posuszu, usuniecie gałęzi wzajemnie krzyżujących się, cięcia formujące oraz z uwagi na wielopniowość drzewa, założenie dwóch wiązań elastycznych typu ‘Cobra’ 4t. Dzięki zabiegom drzewo zachowa żywotność i nie będzie zagrażać w prowadzeniu prac budowlanych. Co istotne, po zakończeniu inwestycji, przeprowadzone zabiegi trwale zapewnią stan bezpieczeństwa ludzi i mienia w bezpośrednim sąsiedztwie klonu. W ramach prowadzonych prac, wykonawca za kilka dni dokonano również przesadzenia kilku drzew.

Źródło: UM Szczecin
Źródło: UM Szczecin

O inwestycji

Zadanie obejmuje m.in.:

  • wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi;
  • budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej;
  • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego;
  • budowę miejsc postojowych;
  • zagospodarowanie zieleni.
Źródło: UM Szczecin

Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Koszt prac to ponad 13,5 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl