Trwają prace przy przebudowie Węzła Łękno [zdjęcia]

Okolica przebudowywanego Węzła Łękno zmienia się coraz bardziej. Aktualnie prace skupiają się na nowym odcinku torowiska kolejowego oraz przy budowie obwodnicy.

Przebudowa obejmowała stworzenie skarpy drogowej na obwodnicy oraz korytowanie pod nawierzchnię drogową przy jednej z łącznic. Na al. Wojska Polskiego powstała także nawierzchnia torowiska tramwajowego. Dodatkowo, realizowano prace przy budowie nowych wiaduktów – wykonywane były zasypki, zbrojenie biegu schodowego, prowadzono także prace przy betonowaniu ścian i gzymsów.

Projekt zakłada również przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni. W ramach robót kolejowych wykonywano drenaż kolejowy oraz rozkładano podkłady kolejowe. Ponadto podczas prac przy stabilizacji podłoża rozłożony został georuszt wraz z warstwą ochronną.

O inwestycji

Docelowo Węzęł Łękno pełnić ma funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Obecnie jest to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. W ramach prac wybudowany zostanie kolejny fragment tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego). Projekt obejmuje także przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Rover Infraestructuras S.A. i Roverpol Sp. z o.o. Warta ponad 128,9 mln zł inwestycja ma być gotowa najpóźniej w październiku br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl