Trwa budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody. Wkrótce rozpocznie się „masowanie” na Bożeny

Budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody trwa. Już wkrótce rozpocznie się układanie mas bitumicznych.

W przypadku inwestycji drogowych, kiedy wspominamy o „masowaniu”, wbrew pozorom nie chodzi o zabiegi spa. Mowa o pracach drogowych związanych z układaniem nawierzchni jezdni.

budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Prace budowlane zmierzają do końca. Wytyczony został ślad nowej jezdni, chodników jak i drogi dla rowerów. Prowadzone są prace brukarskie związane z układaniem krawężników oraz nawierzchni miejsc postojowych.

budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Trwa montaż słupów oświetleniowych oraz prowadzona jest bieżąca regulacja wpustów deszczowych i włazów kanalizacyjnych. Jednocześnie realizowane są prace przygotowawcze pod budowę nowej jezdni ulicy i ciągu pieszo-rowerowego. To profilowanie i zagęszczanie kruszywa podbudowy zasadniczej na całym odcinku, co oznacza, że w najbliższych dniach rozpocznie się układanie mas bitumicznych.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

O inwestycji

Zadanie obejmuje m.in.:

  • wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi;
  • budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej;
  • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego;
  • budowę miejsc postojowych;
  • zagospodarowanie zieleni.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl