Trwa budowa przystanku SKM Skolwin Północny

Sieć przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej rozrzucona jest po wielu częściach naszego miasta. W rejonie ulic Artyleryjskiej, Górniczej i Orłowskiej trwa budowa miejskiej części przystanku SKM Skolwin Północny.

W ostatnim czasie prowadzono roboty brukarskie przy chodnikach prowadzących do przyszłego peronu. Wykonany został także zjazd do jednej z posesji. Ustawiony został pylon informacyjny jak również elementy małej architektury w postaci stojaków na rowery. W kolejnych dniach wykonawca ma zaplanowane do realizacji prace związane z humusowaniem. Jednocześnie w planie robót są prace związane z poprawą warunków odwodnienia jezdni na skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej i Górniczej.

Budowa przystanku SKM Skolwin Północny
Źródło: UM Szczecin
Budowa przystanku SKM Skolwin Północny
Źródło: UM Szczecin

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

  • budowę chodników;
  • budowę miejsc pod stojaki rowerowe;
  • budowę wjazdu; remont nawierzchni jezdni;
  • wykonanie elementów małej architektury;
  • budowę oświetlenia ulicznego;
  • gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulic Artyleryjskiej i Orłowskiej w Szczecinie.
Źródło: UM Szczecin
Budowa przystanku SKM Skolwin Północny
Źródło: UM Szczecin

Koszt prac to ponad 650 tys. zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o. 

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl