Trasa rowerowa na wale wzdłuż Jeziora Dąbie – częściowy odbiór prac

Przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Przedstawicielami Wykonawcy (Kristone Krystian Suda) w dniu 07 października 2022 roku dokonali odbioru częściowego robót budowlano-montażowych na odcinkach km 2+175 do km 2+850 oraz km 3+725 do km 5+100 na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach realizacji projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Odbiór dokonany został po zgłoszeniu przez Kierownika budowy gotowości do odbioru ukończonych robót i potwierdzeniu przedmiotowego faktu przez inspektora nadzoru. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 692.612,08 zł brutto. W ramach zrealizowanych prac m.in. wykonano prace ziemne na odcinku km 2+175 do km 2+850 oraz wykonano podbudowę z kruszywa w geokracie przestrzennej na odc. od km 3+725 do 5+100 wraz z robotami towarzyszącymi.

Odbiór częściowy prac budowlanych na wale wzdłuż jeziora Dąbie
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zadanie w ramach realizacji projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl