Trasa Pojezierzy Zachodnich – kolejne odcinki szlaku rowerowego gotowe!

Najnowsze inwestycje na Trasie Pojezierzy Zachodnich to prawie 20 kilometrów szlaku rowerowego. Nowa ścieżka przebiega od rzeki Iny do Dobrzan, dalej do miejscowości Kozy. Powstał również szlak łączący Drawsko Pomorskie z Zarańskiem. Wartość tej inwestycji wyniosła 8,81 mln zł, zaś z dofinansowania unijnego przeznaczono prawie 7,47 mln zł. Rozbudowa infrastruktury rowerowej na Pomorzu Zachodnim jest realizowana dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ.

Przebieg inwestycji

Powstały zupełnie nowe drogi rowerowe na północ od Choszczna o łącznej długości 7,8 km. Mają nawierzchnię bitumiczną, a ich szerokość wynosi 2 metry.

drawsko sciezka rowerowa
fot. materiały prasowe

Jak podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz:”Trasa Pojezierzy Zachodnich to najdłuższa trasa rowerowa w naszym regionie. Będzie miała ponad 400 kilometrów, każdego roku przybywa kilkadziesiąt. Tam, gdzie ruch samochodowy jest mniejszy, rowerzyści mogą w miarę wygodnie poruszać się drogami gminnymi czy powiatowymi, ale najbardziej oczekiwane są nowe, autonomiczne, bezpieczne ścieżki rowerowe. Takie jak właśnie wybudowane wzdłuż drogi krajowej nr 10 i drogi wojewódzkiej w okolicach Drawska„.

sciezka drawsko
fot. materiały prasowe

Kolejny nowy odcinek ścieżki rowerowej, czyli Drawsko Pomorskie – Zarańsko, poprowadzono wzdłuż DW 173. Ma prawie 4,5 km. Przedsięwzięcie zostało realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Polegało nie tylko na utworzeniu szlaku rowerowego, ale również przebudowie zjazdów i skrzyżowań. Powstała też nowa zatoka autobusowa i parkingi, a przejścia dla pieszych zostały doświetlone.

Jak potwierdza wicemarszałek Tomasz Sobieraj: „Realizowane przez nas inwestycje służą poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, a rowerzystów na pewno bardzo cieszy, że układanka tworząca Trasę Pojezierzy Zachodnich jest coraz bardziej kompletna. Oprócz oddanych teraz do użytku odcinków w okolicach Choszczna i Drawska, niedawno zakończyliśmy budowę dróg rowerowych między Trzcińskiem Zdrój i Myśliborzem. Przed nami jeszcze wiele podobnych projektów, dlatego planując wycieczki rowerowe po Pomorzu Zachodnim, warto śledzić na bieżąco aktualizowane mapy oraz facebookowy profil Rowerem przez Pomorze Zachodnie„.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl