Torowa rewolucja trwa – jakie są postępy?

09:56
Fot. UM Szczecin

Wszyscy, którzy mają okazję bywać w centrum miasta widzą jak wyglądają prace związane z torową rewolucją. Zmiany są widoczne z dnia na dzień. Podobnie jest na Niebuszowie, gdzie nie ma już śladu po kolizjach z infrastrukturą podziemną.

Jakie prace są prowadzone?

Część zadań, które są prowadzone na danym terenie to m.in. roboty torowe, zawieszanie sieci, prace brukarskie i wodno-kanalizacyjne.

Na newralgicznych skrzyżowaniach oraz pętli, w zależności od miejsca, kończą się prace związane z ustawianiem szyn, zalewaniem strefy przyszynowej czy betonowaniu zabudowy – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. – Trwają także prace sieciowe, a to oznacza, że do powrotu tramwajów coraz bliżej, a najbliższe tygodnie będą decydujące w kontekście terminu zmian w komunikacji miejskiej.

Czego jeszcze możemy się spodziewać w najbliższych dniach w rejonie Dworca Niebuszewo i Placu Rodła?
Planowane jest m.in.:

Wykonanie koryta drogowego i prace kanalizacyjne – ul. Roosevelta

Wykonanie krawężników peronowych i drogowych – wzdłuż Al. Wyzwolenia oraz na Pl. Rodła i ul. Piłsudskiego

Betonowanie dolnej płyty torowej w Al. Wyzwolenia przed Rondem Giedroycia oraz zabudowy szynowej na odc. Plac Rodła – Malczewskiego

Wykonanie nawierzchni na zatokach postojowych i podbudowy pod ścieżkę rowerową – ul. Piłsudskiego

Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne – Plac Rodła, Al. Wyzwolenia

Montaż odwodnień liniowych – Al. Wyzwolenia

Wykonanie kanalizacji teletechnicznej – ul. Lubomirskiego, Al. Wyzwolenia

Wykonanie prac brukarskich na ul. Orzeszkowej, ul. Boguchwały, ul. Asnyka

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych w ul. Boguchwały

Wykonanie nawierzchni peronu – ul. Boguchwały

Prace torowe na skrzyżowaniu ul. Asnyka i ul. Boguchwały oraz ul. Boguchwały i ul. Orzeszkowej – montaż szyn i płyt prefabrykowanych

Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne – ul. Boguchwały

Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

O inwestycji

Jest to jedna z największych inwestycji w naszym mieście, a z pewnością najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie realizowane w Szczecinie. Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości 3 pl. Żołnierza Polskiego — Matejki — al. Wyzwolenia — pl. Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo. Zadanie jest skomplikowane i wymagające, zostało podzielone na kilka etapów.

Zakres robót obejmuje:

– przebudowę torowiska w al. Niepodległości oraz al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia, przebudowę torowiska w ciągu ul. Kołłątaja, ul. Asnyka, przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo, przebudowę torowiska w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego, przebudowę placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego, przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowę całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp),

– nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo-tramwajowych,

– integrację przestanków autobusowych i tramwajowych,

– ułatwienie przesiadek, poprawa komfortu obsługi pasażerów,

– budowę przystanków „wiedeńskich” tramwajowych/przebudowę peronów przystankowych, budowę wydzielonych miejsc postojowych, budowę pasów rowerowych, przebudowę chodników oraz zjazdów, przebudowę sieci trakcyjnej, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Wykonawca, którym jest firma ZUE S.A ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl