Torowa rewolucja: postęp prac na placu budowy

Każdy dzień przynosi widoczny postęp prac w ramach torowej rewolucji. Prace prowadzone są jednocześnie w centrum miasta i na Niebuszewie, a ich front jest bardzo szeroki.

W ubiegłym tygodniu, między innymi, wykonywane były roboty brukarskie na Al. Wyzwolenia, ul. Piłsudskiego / ul. Matejki i Asnyka, prace rozbiórkowe – ul. Piłsudskiego czy elektro-energetyczne na ul. Boguchwały i Placu Rodła. Montowany był także rozjazd na skrzyżowaniu Matejki/Piłsudskiego.

torowa rewolucja postęp prac
Fot. UM Szczecin
torowa rewolucja postęp prac
Fot. UM Szczecin

Nie zwalniają prace na torowisku wzdłuż Wyzwolenia i Matejki. Odbywało się również układanie podbudowy drogowej z kruszywa na ul. Orzeszkowej i prace bitumiczne na ul. Asnyka oraz ul. Kadłubka.

Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

Kolejne dni zapowiadają się równie pracowicie. W planach jest między innymi:

 • Wykonanie rozbiórek drogowych i robót ziemnych – ul. Piłsudskiego, al. Wyzwolenia przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką (PAT)
 • Betonowanie zabudowy szynowej – pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia
 • Prace związane z montażem szyn i ustawianiem torowiska na pl. Rodła i ul. Piłsudskiego
 • Montaż rozjazdów – montaż skrzyżowania torowego – pl. Rodła
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
 • Wykonanie odcinków odwodnienia terenu wraz z montażem odwodnień torowych i punktowych wzdłuż ul. Piłsudskiego
 • Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego i Al. Wyzwolenia
 • Wykonanie torowiska z płyt prefabrykowanych VRZ wraz z ustawieniem i regulacją szyn – ul. Orzeszkowej
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej pod płyty VRZ – ul. Asnyka
 • Prace brukarskie
 • Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne wraz ze słupami – ul. Nieduża
 • Prace drogowe na skrzyżowaniu ul. Matejki / ul. Piłsudskiego
 • Wykonanie dolnej płyty betonowej przy rozjeździe – ul. Piłsudskiego / ul. Matejki
 • Wykonanie zabudowy szynowej z betonu – łuki na ul. Piłsudskiego / ul. Matejki
 • Prace torowe w torowisku na ul. Piłsudskiego

 

Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

O ZADANIU

Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości 3 pl. Żołnierza Polskiego — Matejki — al. Wyzwolenia — pl. Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo.

Zadanie jest skomplikowane i wymagające, zostało podzielone na kilka etapów.

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę torowiska w al. Niepodległości oraz al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia,
  przebudowę torowiska w ciągu ul. Kołłątaja, ul. Asnyka,
 • przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo,
 • przebudowę torowiska w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego,
 • przebudowę placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego,
 • przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowę całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp),
 • nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo-tramwajowych,
 • budowę przystanków „wiedeńskich” tramwajowych/przebudowę peronów przystankowych,
 • integrację przestanków autobusowych i tramwajowych,
 • ułatwienie przesiadek, poprawa komfortu obsługi pasażerów,
 • budowę wydzielonych miejsc postojowych,
 • budowę pasów rowerowych,
 • przebudowę chodników oraz zjazdów,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Przypominamy, że wykonawca — ZUE S.A ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl