Podsumowanie roku: inwestycje drogowe i rowerowe w regionie

Ponad 327 mln zł przeznaczył w 2022 roku Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje drogowe i rowerowe w regionie. Największe projekty powstały dzięki dofinansowaniu  funduszami UE. Zakończono na przykład budowę obwodnicy Trzebiatowa, przebudowano też drogi wojewódzkie nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Dolina Pięciu Jezior i odcinek Recław-Stepnica w ciągu DW111.

W planie inwestycyjnym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2022 rok było 10 dużych inwestycji drogowych i sześć przedsięwzięć dotyczących rozbudowy Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.

Sfinansowane z funduszy unijnych

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, stwierdza: To był kolejny ambitny rok modernizowania infrastruktury transportowej na Pomorzu Zachodnim. Zakończyliśmy kilka dużych projektów. Powstały dziesiątki kilometrów nowoczesnych, bezpiecznych dróg. Większość projektów była i jest realizowana dzięki funduszom unijnym,

Najważniejszym źródłem finansowania był Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-20 oraz program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27. W puli zadań realizowanych w 2022 roku przez ZZDW były też projekty, które otrzymały wsparcie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycje dla kierowców

W 2022 roku zakończyły się trzy duże inwestycje bardzo oczekiwane przez kierowców: przebudowa DW 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Dolina Pięciu Jezior; przebudowa DW111 od Stepnicy do Recławia i budowa ostatniego odcinka obwodnicy Trzebiatowa.

Wicemarszałek Tomasz Sobieraj przypomina: Dokończenie drogowego obejścia Trzebiatowa było możliwe dzięki wypracowaniu kompromisu, który uwzględnia oczekiwania mieszkańców i kwestie związane z ochroną przyrody. Trzebiatów jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Łączą się tam trzy drogi wojewódzkie. W sezonie letnim miasto było zakorkowane. Przez centrum przebijały się samochody jadące do Mrzeżyna, a także zjeżdżające w Trzebiatowie na DW102.

W 2022 roku zakończyło się pięć inwestycji: budowa ostatniego odcinka obwodnicy Trzebiatowa, przebudowa DW163 na odcinku Połczyn Zdrój – Dolina Pięciu Jezior i przebudowa odcinka Recław – Stepnica w ciągu DW111, a także dwie inwestycje rowerowe – Velo Baltica na odcinku Wisełka – Międzywodzie i Blue Velo na odcinkach znajdujących się w gminach: Stepnica, Goleniów, Kołbaskowo, Widuchowa, Trzcińsko Zdrój i Dębno.

Obwodnica Trzebiatowa

Udało się w 2022 roku doprowadzić do końca budowę obwodnicy Trzebiatowa. Miasto, które jest węzłem komunikacyjnym trzech dróg wojewódzkich, latem miało bardzo duże problemy z zachowaniem płynności ruchu.  Do centrum o ciasnej zabudowie, trafiały zarówno pojazdy jadące tranzytem między Międzyzdrojami i Kołobrzegiem, jak i te jadące bądź wracające z nadmorskiego Mrzeżyna – przypomina wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Nowy odcinek obwodnicy Trzebiatowa powstał na podmokłym terenie w sąsiedztwie rzeki Regi. Na południu włączono go do istniejącego ronda, natomiast na północy miasta powstało nowe rondo w ciągu DW102. Dzięki temu obwodnica łączy dziś wszystkie trzy drogi wojewódzkie przechodzące przez miasto – 102, 103 i 109. Nowy odcinek ma 1,7 km długości.

Wzdłuż drogi powstał ciąg pieszo-rowerowy, który dochodząc do parku, jest z obu stron przekierowany na jego teren.  Ścieżkę w parku wraz z całą infrastrukturą dla rowerzystów zbuduje samodzielnie Gmina Trzebiatów. W projekcie znalazły się elementy małej architektury, między innymi wiata dla rowerzystów przy stawie Łabędzim.

Dwa wykonane do tej pory odcinki obwodnicy Trzebiatowa realizowano w  ramach RPO województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-13.  Kosztowały łącznie blisko 31 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 21 milionów.  Zakończony właśnie ostatni odcinek obwodnicy to koszt blisko 25,7 mln zł, w tym roboty budowlane kosztowały 23,3 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 23,4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 21 mln zł i dofinansowanie ze środków budżetu państwa 2,4 mln zł.

drogi wojewódzkie 2022
Fot. ZZDW Koszalin

Przebudowa odcinka Lędzin – Trzebiatów

Drugą inwestycją na tej trasie jest rozpoczęta w sierpniu tego roku przebudowa 13,4- kilometrowego odcinka Lędzin-Trzebiatów. Jest to odcinek przechodzący przez takie miejscowości wypoczynkowe jak Pobierowo, Trzęsacz i Rewal. Przebudowa polega na częściowej zmianie przebiegu DW102. Powstaje obejście miejscowości Konarzewo, Rogozina i Zapolice. 5-kilometrowy odcinek zupełnie nowej drogi zaczyna się na rondzie w Konarzewie, a wraca na stary ślad za Zapolicami. Koniec inwestycji planowany jest na marzec 2024 r. To zadanie będzie współfinansowane przez Unię Europejską, tym razem  z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniopomorskiego na lata 2021 – 2027.

Nowy przebieg DW163

W tym roku zakończono też przebudowę DW163 na odcinku Połczyn Zdrój – Dolina 5 jezior. DW nr 163 biegnie z Kołobrzegu na południe województwa przez Białogard, Połczyn Zdrój, Czaplinek do Wałcza i węzła z drogą krajową nr 10. Jest to alternatywna trasa nad morze i w okresie letnim jest  obciążona dużym ruchem.

Rozbudowa drogi była prowadzona na odcinku 8,17 km, biegnącym na południe od Połczyna Zdroju. Odcinek ten był pierwszym etapem planowanej przebudowy DW163 między Połczynem-Zdrój, a Czaplinkiem.

Podobnie jak w przypadku wszystkich projektów zakwalifikowanych do RPO, była to gruntowna przebudowa, w trakcie której droga została poszerzona do normatywnych 7 metrów, powstały nowe zjazdy, włączenia dróg, chodniki, zatoki autobusowe, odwodnienie, przepusty i oświetlenie. W projekcie wprowadzono też korektę łuków, która poprawiła płynność ruchu i widoczność.

Roboty budowlane na DW163 kosztowały ponad 36,2 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie tu blisko 32,5 mln zł.  Swój wkład w inwestycję ma również budżet Państwa, który wyasygnował na nią ponad 3,8 mln zł.

Przetarg na przebudowę kolejnego odcinka tej drogi zostanie ogłoszony na początku 2023 roku.

Przebudowana DW111

Kolejną zakończoną przebudową realizowaną z unijnym dofinansowaniem w ramach RPO WZ, była przebudowa 23-kilometrowego odcinka Recław-Stepnica w ciągu DW111. Droga biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywnym do drogi krajowej S3 połączeniem nad morze.

DW nr 111 to szlak komunikacyjny, który ma znaczenie dla rozwoju miejscowości wypoczynkowych położonych nad Zalewem Szczecińskim, zwłaszcza Stepnicy, która posiada przystań jachtową, będącą częścią Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. DW nr 111 łączy dziś położony koło Wolina Recław z zachodnią obwodnicą Goleniowa oraz drogami ekspresowymi S3 i S6.  Znaczenie drogi wzrasta latem gdy rośnie ruch turystyczny.

W miejscowościach: Łąka, Racimierz, Żarnowo, Żarnówko powstały nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, elementy spowalniające ruch pojazdów i azyle dla pieszych. Przebudowane zostały również zatoki autobusowe. Projekt przewidywał też przebudowę dwóch mostów na Kanale Miłowskim, budowę zbiorników retencyjnych, przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia.

Przejście DW nr 111 przez Stepnicę realizowane jest jako odrębna inwestycja. Ta część projektu ma zostać zakończona do 30 kwietnia 2023 roku.  Powodem wydłużenia terminów była konieczność rozbiórki i przeprowadzenia badań archeologicznych odsłoniętej w czasie przebudowy, historycznej, drewnianej konstrukcji drogi.

drogi wojewódzkie 2022
Fot. ZZDW Koszalin

Inwestycje na DW 152

Dwie duże inwestycje rozpoczęły się na również na drodze wojewódzkiej nr 152, która ma swój początek w Płotach, położonych przy S6. Biegnie z zachodu na wschód do skrzyżowania z drogą 163 w Buślarach – 5 km od Połczyna Zdroju. Ma ponad  57, 8 km długości.

Dzięki współfinansowaniu z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027, przebudowany zostanie odcinek Świdwin- Połczyn Zdrój. Natomiast 16,3 – kilometrowy odcinek Starogard – Świdwin współfinansowany będzie z rządowego programu Polski Ład. Dodajmy, że droga w ostatnich latach była przebudowywana na niewielkich odcinkach, w ramach środków na przebudowy, którymi dysponowały Rejony Dróg Wojewódzkich w Gryficach i Białogardzie.

Pierwsza z tych przebudów – 16,6-kilometrowy odcinek Świdwin – Połczyn Zdrój, rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku.

Inwestycja przebiega przez miejscowości Smardzko, Sława i Redło. W Redle, na skrzyżowaniu z drogami lokalnymi powstanie rondo.

Nowa konstrukcja drogi zwiększy jej nośność. Droga na odcinkach szlakowych poszerzona zostanie do 7m, a w miejscowościach do 6,5m. Przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania i zjazdy, na dwóch skrzyżowaniach powstaną ronda.  Pierwsze we wspomnianej miejscowości Redło gdzie DW 152 krzyżuje się z drogą powiatową i dwoma drogami niepublicznymi, drugie na skrzyżowaniu DW 152 i 163.

Rozebrany zostanie również istniejący most na rzece Mogilicy. W jego miejscu powstanie przepust. Zadanie nie obejmuje natomiast przebudowy mostu na rzece Redze. Ta przebudowa będzie objęta odrębnym zamówieniem. Przebudowanym odcinkiem DW152 pojedziemy wiosną 2024 r.

Pod koniec października rozpoczęła się natomiast przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na 16,3 – kilometrowym odcinku Starogard – Świdwin.  Początek odcinka to znajduje się na wylocie ze Starogardu w kierunku Świdwina, a jego koniec w Świdwinie na ul. Energetyków.

Zakres robót obejmuje między innymi rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie ulepszonego pobocza, zmianę przebiegu drogi w miejscach korekty łuków, a także budowę ciągów pieszych, a lokalnie pieszo-rowerowych.

Przebudowane zostaną też zatoki autobusowe, istniejące skrzyżowania i zjazdy, sieć kanalizacji deszczowej w miejscowościach, istniejące rowy przydrożne i przepusty, a także oświetlenie uliczne. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome i pionowe drogi wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Świdwinie zaplanowano budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego. Roboty budowlane powinny zakończyć się latem 2024 r.

drogi wojewódzkie 2022
Fot. ZZDW Koszalin

DW125 przed przebudową

Inwestycją, która weszła do programu Polski Ład jest przebudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 125 przez trzy miejscowości – Bielin, Golice i Moryń w powiecie gryfińskim.  Jest to droga łącząca przygraniczną wieś Bielinek z Cedynią i Moryniem oraz dalej z drogą krajową nr 31.

Czwarta miejscowość na tej trasie – Klępicz,  weszła do realizacji w czerwcu 2022 roku i jest finansowana ze wsparciem unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

1,2- kilometrowego odcinek drogi w Klępiczu jest poszerzany. Projekt obejmuje  budowę nowej kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu i usuwaniem kolizji z innymi sieciami. W ramach zadania  w centrum miejscowości powstanie parking i plac rekreacyjny. Zaplanowano budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowego oświetlenia. Koniec robót budowlanych planowany jest w drugim kwartale przyszłego roku.

Przebudowa zaplanowana na najbliższe dwa lata, podobnie jak przebudowy prowadzone wcześniej na innych odcinkach, zakłada poszerzenie jej do normatywnych 7m, budowę, poboczy, odwodnienia, kanalizacji deszczowej w miejscowościach, oświetlenia, chodników i ciągów pieszo-rowerowych.  Bezpieczeństwo wzmocnią też dodatkowe elementy, takie jak wyspy spowalniające ruch czy azyle dla pieszych oraz doświetlenie przejść. Dzięki temu dotychczasowa wąska i niebezpieczna droga zyska wszystkie parametry drogi wojewódzkiej.

Przybyło dróg rowerowych

W tym roku kontynuowane były prace budowlane na kolejnych odcinkach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.

Na początku grudnia ZZDW zakończył między innymi etap V budowy Velo Baltica. Nowe odcinki o łącznej długość ponad 3,3 km powstały między Wisełką i Kołczewem. Koszt robót budowlanych wyniósł tu blisko 8,8 mln zł brutto.

W tym roku  powstały nowe odcinki trasy Blue Velo  w gminach Stepnica, Goleniów, Kołbaskowo, Widuchowa, Trzcińsko Zdrój i Dębno. Dwa z nich, znajdują się między miejscowościami Krępsko i Kąty i powstały właśnie w pasie drogowym DW111. Całkowita długość nowych odcinków inwestycyjnych Blue Velo wyniosła blisko 6,68 km. Obok odcinków wzdłuż DW 111, jeden powstał wzdłuż DW 120 w Gryfinie (2,28 km) oraz dwa odcinki w Lubczynie (0,18 km). Całkowita długość nowych odcinków inwestycyjnych Blue Velo wyniosła blisko 6,68 km.  Oznakowano też blisko 70,72 km trasy.

Wartość robót budowlanych prowadzonych przy przebudowie ponad 23 -kilometrowego odcinka DW111 Recław-Stepnica, wyniosła ponad 100 mln zł. Wniosek na dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa w tym przypadku na kwotę ponad 97,1 mln zł

W przyszłym roku, w lipcu  na Trasie Velo Baltica oddany zostanie brakujący odcinek przy DW102 między Dziwnowem i Łukęcinem. Plac budowy został w tym roku przekazany wykonawcy pod koniec października.

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. W etapie VIII oznakowana zostanie istniejąca trasa rowerowa na odcinku od Dziwnowa do Dziwnówka o długości ok. 5,42 km oraz zbudowana droga rowerowa od Dziwnówka do Radawki o długości ok. 2 km. W etapie IX powstanie droga rowerowa od Radawki do Łukęcina o długości ok. 2,63 km.

W 2022 roku zakończona została również budowa Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinku Rakowo-Borne-Sulinowo. 9,5-kilometrowa trasa rowerowa, wyznaczona została tu na południe od jeziora Pile, w dużej części po starym, nieczynnym nasypie kolejowym. Zadanie obejmie też remont starego mostu kolejowego nad rzeką Piławą.

Trzecią rozbudowywaną trasą rowerową jest Stary Kolejowy Szlak, który docelowo ma biec dwoma odnogami z Mielna i Kołobrzegu w kierunku Białogardzie i dalej na południe, do Wałcza. W czerwcu 2023 roku powinna zakończyć się budowa odcinków powstających w etapie III, które powstają w gminach: Białogard, Będzino, Świeszyno i Mielno. Mamy tu dwa odcinki inwestycyjne: Karlino – DK6  i Żeleźno – Wronie Gniazdo.  Dodatkowo zostaną oznakowane odcinki: Mielno – Mścice, Mścice – Koszalin, Konikowo – Niedalino, Strzekęcino – Wronie Gniazdo i Pomianowo – Klępino o łącznej długości ok 30 km.

W przyszłym roku będą realizowane kolejne odcinki tej trasy, które powstaną w etapach II (Złocieniec -Wałcz) i IV (Redlino-Białogard i Bezpraw-Karlino).

Dodatkowo prowadzonych było 15 przebudów odcinków szlakowych, które kosztowały łącznie 59 mln zł. Największymi z nich były przebudowy odcinków DW171 Barwice- Polne za ponad 13,8 mln zł i DW105 Gryfice-Kiełpino za ponad 11,4 mln zł.

drogi wojewódzkie 2022
Fot. ZZDW Koszalin
drogi wojewódzkie 2022
Fot. ZZDW Koszalin
drogi wojewódzkie 2022
Fot. ZZDW Koszalin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl