Terminal LNG w Świnoujściu z pozwoleniem na rozbudowę mocy regazyfikacyjnych

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc wydał pozwolenie na rozbudowę mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu.

O wydanie zgody wystąpiła Spółka Polskie LNG z Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM, która jest właścicielem i operatorem świnoujskiego terminalu. Zakres rozbudowy obejmuje zwiększenie rocznej przepustowości (wydajności regazyfikacyjnej) z 5 mld m³ rocznie do poziomu 7,5 mld m³ rocznie. Przy obecnej wielkości rynku oznacza to możliwość pokrycia około połowy zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce.

Istniejące instalacje terminalu LNG zostaną rozbudowane o dodatkowe urządzenia procesowe wraz z instalacjami pomocniczymi, armaturą i oprzyrządowaniem. Są wśród nich m.in.: dwie pompy niskociśnieniowe, dwie pompy wysokociśnieniowe, dwa regazyfikatory i ciąg pomiarowy gazu wraz z filtrem gazu.

Projekt rozbudowy terminalu LNG wraz z projektem Baltic Pipe są częścią koncepcji budowy Bramy Północnej, która jest elementem szerokiej strategii inwestycyjnej Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl