Szczeciński Budżet Obywatelski będzie miał nowy regulamin

Bieżąca edycja SBO będzie ostatnią, przeprowadzoną na starych zasadach. Jeszcze w tym miesiącu, projekt nowego regulaminu trafi pod głosowanie radnych.

SBO 2023

W tym roku mieszkańcy mogą przedstawiać swoje projekty i głosować zgodnie z wcześniejszymi zasadami. Wystarczy, że masz pomysł na inwestycje lub działanie na terenie lokalnym lub ogólnomiejskim, zbierzesz 10 podpisów na liście poparcia i w określonym terminie zgłosisz swój wniosek do magistratu. Każdy mieszkaniem może złożyć dowolną liczbę propozycji. Projekty mogą być ogólnomiejskie, czyli takie, z których skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy. Przeznaczono na nie 30 procent środków. Natomiast na inicjatywy lokalnie pójdzie 70 procent środków.

Tegoroczna edycja wystartuje na przełomie kwietnia i maja. Nabór projektów będzie trwał przez 30 dni.

HARMONOGRAM SBO 2023

  • Kwiecień/maj – nabór projektów (30 dni)
  • Maj/wrzesień – weryfikacja
  • Wrzesień – publikacja listy do głosowania
  • Październik – promocja projektów i przygotowanie głosowania, głosowanie
  • Listopad – ogłoszenie wyników

Nowa uchwała i zasady

W następnej edycji SBO będą zmiany. Po konsultacjach z mieszkańcami, radnymi z zgromadzeniu wniosków z raportów ewakuacyjnych jeszcze w 2022 roku, w czasie marcowej sesji radnym będą głosowali nad nowym regulaminem.

Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego: Z naszych badań i rozmów wynika, że mieszkańcy oczekują zmian i odświeżenia obecnej formuły projektu. Mamy nadzieję, że nowe zasady będą odpowiadały ich potrzebom i zachęcą do uczestnictwa w kolejnych odsłonach SBO.

W projekcie regulaminu będzie nowy podział środków. 70 procent zostanie przeznaczone na projekty lokalne. Natomiast 30 procent na Zielone SBO. Są to projekty dotyczące ochrony miejskiego środowiska przyrodniczego.

Tak, jak wcześniej każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł zgłosić dowolną liczbę projektów. Każdy będzie mógł głosować, bez względu na wiek oraz miejsce zameldowania. Do zgłoszenia projektu trzeba też dołączyć listę poparcia dla projektu. Musi być podpisana minimum przez 10 osób.

Jednym z nowych rozwiązań jest propozycja głosowania tylko elektronicznego. To ekologiczne i da możliwość szybkiego poznania wyników, ogłoszenia zwycięzców i będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych. Jest również możliwość zgłaszania projektów inwestycyjnych wyłącznie na obszarach należących do miasta lub spółdzielni mieszkaniowych.

Projekty sprawdzone w urzędzie będzie rozpatrywała Rada. W jej skład wchodzą: przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, mieszkańcy i przedstawiciele jednostek miejskich. Odwołania przekazywane będą do Komisji złożonej z przedstawicieli Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta oraz autorów zwycięskich projektów poprzednich decyzji SBO.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl