Szczecińska Kolej Metropolitalna – rozstrzygnięte przetargi i podpisane umowy

Rozstrzygnięto przetargi i wybrano wykonawców, którzy wykonają miejską część infrastruktury przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Cmentarz Centralny (Ku Słońcu), Drzetowo, Łasztownia, Niebuszewo, Skolwin, Zdroje i Żelechowa. Jednocześnie podpisano umowy na przebudowę okolicy przystanków Dunikowo, Trzebusz i Załom. Wykonanie SKM po stronie Miasta zaczyna przyspieszać.

Kto został wybrany realizacji inwestycji?

Wybrani wykonawcy to:

  • SKM Cmentarz Centralny (Ku Słońcu) – KRISTONE Krystian Suda za kwotę 3 448 388,11 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Drzetowo – KRISTONE Krystian Suda za kwotę 10 250 746,70 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 420 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Łasztownia – KRISTONE Krystian Suda za kwotę 4 305 159,86 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 420 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Niebuszewo – KRISTONE Krystian Suda za kwotę 17 231 716,21 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 420 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Skolwin – ELBUD Szczecin Sp. z o.o. za kwotę 4 268 426,40 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 360 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Zdroje – ELBUD Szczecin Sp. z o.o. za kwotę 3 850 000,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 360 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Żelechowa – ELBUD Szczecin Sp. z o.o. za kwotę 6 283 618,46 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 390 dni od daty podpisania umowy.

Jakie umowy podpisano?

  • SKM Dunikowo – MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna na kwotę 11 872 176,06 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 420 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Trzebusz – MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna na kwotę 7 667 288,09 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 420 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Załom – MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna na kwotę 3 233 490,68 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 360 dni od daty podpisania umowy.

Zakres prac

Zadania obejmują m.in. wykonanie chodników, miejsc postojowych dla samochodów, stojaków na rowery, przebudowę lub budowę fragmentów ulic, modernizację infrastruktury (sieci teletechniczne i energetyczne, kanalizacja deszczowa itp.). Zadania wykonywane będą w formule zaprojektuj i wybuduj. Przyszli wykonawcy poza pracami budowlanymi, będą musieli uzupełnić dokumentację projektową i uzyskać pozwolenia, uzgodnienia i decyzje potrzebne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351″.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl