Szczecińska Kolej Metropolitalna – oferty w przetargach

12:43
źródło: canva.com

25 maja 2022 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargach, które dotyczą wykonania miejskiej infrastruktury przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Oferty wpłynęły w czterech na siedem przetargów. Komisja przetargowa aktualnie analizuje złożone oferty.

Jakie firmy wzięły udział w przetargu?

SKM Niebuszewo

KRISTONE Krystian Suda
72-310 Płoty, Karczewie 8

Cena: 17 231 715,31 zł brutto
(kwota, którą zamierza wydać zamawiający to 11 893 902,60 zł brutto)

SKM Łasztownia

KRISTONE Krystian Suda
72-310 Płoty, Karczewie 8

Cena: 4 305 159,86 zł brutto
(kwota, którą zamierza wydać zamawiający to 3 114 250,39 zł brutto)

SKM Dunikowo

MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna
70-775 Szczecin, Sanatoryjna 5

Cena: 11 872 176, 06 zł brutto
(kwota, którą zamierza wydać zamawiający to 9 821 490,43 zł brutto)

SKM Skolwin

ELBUD Szczecin Sp. z o.o.
70-767 Szczecin, Hangarowa 2

Cena: 4 268 426,40 zł brutto
(kwota, którą zamierza wydać zamawiający to 2 396 697,06 zł brutto)

Żadna oferta nie wpłynęła natomiast w przetargu, który dotyczy SKM Stołczyn (Glinki), Golęcino, Pogodno.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl