Szczecin zachęca inwestorów zwolnieniem z podatku od nieruchomości

Na zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą liczyć firmy, które będą prowadzić działalność na nowych gruntach lub w nowo wybudowanych budynkach.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynika z przepisów umożliwiających udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, która ma na celu wyrównywanie różnic w rozwoju regionów Unii Europejskiej.

Podmioty realizujące inwestycje początkowe na terenie Szczecina będą mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego przez okres do siedmiu lat, a firmy chcące zainwestować w nowe powierzchnie biurowe lub konferencyjne na okres do pięciu lat.

Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, celem wprowadzenia nowych przepisów jest wspomaganie rozwoju szczecińskich firm oraz zachęcanie przedsiębiorców z całej Polski do inwestowania w Szczecinie. Miasto spodziewa się, że w ciągu kilku lat, nowe przepisy spowodują zwiększenie liczby podmiotów opodatkowanych na terenie gminy, a co za tym idzie, wzrost dochodów podatkowych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl