Szczecin z dużym potencjałem wykorzystania geotermii do produkcji ciepła

PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła, Narodowy Fundusz środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermia Polska, deklarują, że podpisano porozumienie, które sygnowane jest podpisem wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. Dotyczyć będzie rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie. Wstępne analizy, które dotyczą wykorzystania źródeł geotermalnych w Szczecinie wskazują, że obszar ma duży potencjał wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych mieszkańców miasta.

Obiecujące perspektywy

Jak wskazują badania – uwarunkowania geologiczne oraz techniczne wskazują na obiecujące perspektywy wykorzystania źródeł geotermalnych dla zapewnienia potrzeb ciepłowniczych w regionie Szczecina. PGE, NFOŚiGW oraz Geotermia Polska postanowili zawiązać bliską współpracę, aby kontynuować prace i doprowadzić do rzeczywistego rozpoznania pokładów geotermalnych i rzeczywistych wydajności technicznych.

Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Małgorzata Golińska:

– „Wody termalne stanowią cenny, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki krajowej. Potencjał geotermalny ma wg szacunków prawie połowa obszaru Polski. Dlatego też niezbędny jest stały rozwój ich wykorzystania […]. Warto pamiętać, że geotermia, choć dość kosztowna w pierwszej fazie realizacji projektów, jest nieoceniona jako stabilne, efektywne i ekonomiczne w eksploatacji zeroemisyjne źródło OZE. Co ważne, to źródło zupełnie niekontrowersyjne z punktu widzenia społeczności lokalnej, a perspektywicznie jako źródło ciepła systemowego czy w przyszłości – pod określonymi warunkami – także np. energii elektrycznej, czy rekreacji.”

Ekspertka zwraca także uwagę na to, że w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę, Polska chce jak najszybciej stać się krajem niezależnym energetycznie.

Ambitne plany

PGE Energia Ciepła, spółka z grupy PGE oraz Geotermia Polska planują utworzenie wspólnej spółki celowej, której zadaniem będzie budowa ciepłowni opartej na cieple z wód termalnych pochodzących z wnętrza ziemi, przy wykorzystaniu wsparcia pochodzącego ze środków NFOŚiGW. Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Wojciech Dąbrowski zapewnia, że spółka chce wykorzystać potencjał źródeł geotermalnych w Szczecinie, aby produkować ekologiczne ciepło dla mieszkańców miasta.

Obecnie planowane jest przeprowadzenie studium wykonalności oraz realizacja pierwszego badawczego otworu, na podstawie którego przeprowadzona zostanie weryfikacja uwarunkowań geologiczno-technicznych na potrzeby przyszłej pełnoskalowej ciepłowni.

Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW podkreśla, że firma podejmuje szereg inicjatyw, by racjonalnie rozwijać nasz rodzimy potencjał geotermalny. Służyć mają temu chociażby dwa programy priorytetowe, czyli „Polska Geotermia Plus” oraz „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

PGE jest największym producentem energii cieplnej w Szczecinie. W skład oddziału wchodzą zlokalizowane w szczecinie Elektrociepłownia Szczecin o mocy cieplnej 162 MWt o mocy elektrycznej 68,5 MWe i Elektrociepłownia Pomorzany o mocy cieplnej 195 MWt i mocy elektrycznej 134,2 MWe oraz system ciepłowniczy w Gryfinie o długości 32 km. Budowa bloku biomasowego w Elektrociepłowni Szczecin spowodowała, że instalacja ta jest od 2011 roku największym przyjaznym dla środowiska producentem „zielonej energii” w aglomeracji szczecińskiej. PGE jest również właścicielem Elektrowni Dolna Odra o mocy 900 MW oraz właścicielem inwestycji w dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1400 MW powstającej przy tej elektrowni.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl