Stadion Miejski w Szczecinie: Miasto wkrótce podpisze umowę z wykonawcą

Wszystko wskazuje na to, że przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży oraz rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie wreszcie znalazła szczęśliwy finał. Szczeciński magistrat poinformował, że komisja przetargowa postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez konsorcjum DORACO PBG.

Przypomnijmy, że do drugiego przetargu na realizację zadania „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej” stanęło tylko konsorcjum DORACO PBG, które zaoferowało kwotę 364,4 mln zł. Komisja przetargowa stwierdziła, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia wszystkie warunki udziału w procedurze.

Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki decyzji szczecińskich radnych, którzy podczas ostatniej sesji Rady Miasta zgodzili się na przekazanie na ten cel o ponad 80 mln zł więcej niż pierwotnie zakładano.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

W ramach inwestycji zostanie wybudowane i wyposażone Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, czyli budynek wraz z kompleksem sześciu boisk (w tym trzech z nawierzchnią hybrydową i jednego zabudowanego tzw. „balonem”), wybudowane zostaną cztery trybuny Stadionu Miejskiego oraz infrastruktura wokół stadionu (parkingi, drogi dojazdowe i chodniki).

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że obecnie konsorcjum jest w trakcie kompletowania niezbędnej dokumentacji. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów, Miasto podpisze umowę z konsorcjum DORACO PBG.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl