Środki na budowę OSRM przeniesione na 2024 i 2025 rok

Środki finansowe na budowę Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego przy Politechnice Morskiej w Szczecinie z 2022 roku zostaną przeniesione na lata 2024 i 2025. To główne założenie projektu noweli uchwały. Informację o niej opublikowano na stronie KPRM.

Środki na budowę OSRM przesunięte

Na stronie rządowej opublikowano informację, z której wynika, że celem zmiany uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie” jest „zapewnienie ciągłości finansowania budowy” ośrodka. Witryna internetowa informuje także, że celem programu jest „stworzenie warunków do wykształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby gospodarki morskiej, żeglugi międzynarodowej i śródlądowej, transportu, ratownictwa, geodezji morskiej i lądowej”.

Proponowana przez rząd zmiana obejmuje m.in. „aktualizację harmonogramu finansowania programu, obejmującą przesunięcie środków z budżetu państwa w wysokości 12 600 tys. zł z roku 2022 na kolejne okresy rozliczeniowe, tj. na lata 2024 i 2025″.

Budżet bez zmian

Na stronie internetowej można wyczytać także, że przesunięcie środków finansowych na kolejne lata nie wpłynie na wielkość zatwierdzonego dotychczas budżetu. Uchwała zakładała finansowanie programu w wysokości 73 434 tys. zł, w tym nakłady z budżetu państwa stanowią 72 934 tys. zł, a wkład własny Politechniki to 500 tys. zł. Nakłady z budżetu państwa na realizację programu w poszczególnych latach miały wynosić 14,6 mln zł w 2022 roku, prawie 14,2 mln zł w 2023 roku, 23,8 mln zł w 2024 roku oraz blisko 20,4 mln złotych w 2025 roku.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów jest planowane przed końcem br.

Zobacz także:

W Szczecinie powstanie ośrodek szkoleniowy ratownictwa morskiego – Forum Akademickie

AM Szczecin – nowocześnie, na europejskim poziomie – Morskie Centrum Nauki

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl