SKM Skolwin Północny i SKM Gocław – są nowe informacje

Znamy już wykonawcę, który został wybrany w przetargu na budowę infrastruktury przystanku SKM Skolwin. Opublikowano również informację na temat ofert złożonych w przetargu na budowę przystanku SKM Gocław.

SKM Skolwin

Firma KRISTONE Krystian Suda została wybrana w przetargu na wykonanie infrastruktury, miejskiej części przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść 650 491,34 zł brutto.

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

  • budowę chodników;
  • budowę miejsc pod stojaki rowerowe;
  • budowę wjazdu; remont nawierzchni jezdni;
  • wykonanie elementów małej architektury;
  • budowę oświetlenia ulicznego;
  • gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulic Artyleryjskiej i Orłowskiej w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni od daty podpisania umowy. 

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o.

 

SKM Gocław

W przetargu na wykonanie infrastruktury Przystanku Gocław w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wpłynęła jedna oferta:

KRISTONE Krystian Suda

72-310 Płoty, Karczewie 8

Cena: 122 667,90 zł brutto

Na realizację zadania zabezpieczono 57 609,37 zł brutto. Oferta będzie teraz analizowana przez komisję przetargową.

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury drogowej w obrębie przystanku kolejowego – Szczecin Gocław. Prace budowlane obejmą w szczególności:

  • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;
  • budowę fragmentu chodnika oraz wjazdu;
  • budowę parkingu dla rowerów Bike & Ride dla 8 stanowisk rowerowych.

Termin wykonania zamówienia wynosi 75 dni od daty podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl